Vjerojatno ide već komu tako: Ako začuje za hrvatsku klapu da kade nastupa u blizini, ne triba dugo razmišljati. Laka je odluka da se ide tamo kako bi se čulo to predivno muško ali i žensko jačenje divnih melodijov, ke tako pogadjaju ćut i srce ods. dušu. No, u zadnjem času se to većglasno jačenje i nastupanje već klapov pretvara u zabavne koncerte uz sve „regule“ zabavne muzike. Dakle, mislu da tribaju imati rhythm-section i precussion (sintisajzera i bubnje) da bi bio još izražajniji sound (zvuk) i da bi bio još jasniji ritam. Ljubiteljem klapske pjesme to pravoda ne paše. Gdo kani imati klapsko pjevanje na zabavni, dakle plesni način, to mora naravno isto kade dostati. Ali ča je lipšega nego da nekoliko muži ili žen stoji skupa i zajači prirodno, a ako moguće i lipo aranžirano, tro- ili četveroglasno. Bez ikakove smetnje, bludnje, bez bilo kakovih električki pojačanih instrumentov (gitara ili mandolina, tambura se još trpi, ako nije preglasna). Ali drugo ništ — samo vokalno i čisto i lipo i dobro! To neka znaju slušatelji, ki su se privikli na naš »Musikantenstadel“ i to sada bojsek podnašaju jur i kod klapskoga pjevanja. Ali neka znaju i izvodjači: Ako su dobri im nije potribna elektronika, ako nisu onda da ne nastupaju kao klapa!

Kategorije