KLIMPUH — Kako zapravo svi ostali ugostitelji morao je „zabušiti“ svoj lokal i Pavao „Poli“ Gregorić u Klimpuhu. To znači, da je zasada smanjio poslovnu brzinu od 100 na 0. No, „Pojči“, ki uz ugostiteljstvo i catering obdjeluje i malo seljačtvom, jur kroji nove ide­je Ovde su mu dobrodošli socijalni mediji, jer je na Face p­o­stavio ponudu da opskrbi lju­de, pred svim i svoju vjernu mu­šteriju, stavio na virtualni jilovnik troja jila, ka more i li­frati u pojedine stane. Najprije je nudio troja glavna jila (be­čki odrezak/šnicl, pipliäe i pe­čeno meso) a uza to i piplićevu supu. Kako je rekao u razgo­voru s Hrvatskimi novinami, ov jliovnik će pak minjati sv­a­ki tajedan.

 

„Mi svi smo išli na skraćenje djelatnoga vrimena. Po tajednu ćemo djelati sami, sa člani obitelji a po nedilje, ako bude već posla s kuhanjem dostav­ljanjem jila ćemo djelati i s drugimi zaposleniki“ je rekao Gregorić ki u svojem poduze­ću zapošljava četire osobe.

 

Kako je rekao Poli Gregorić „Nimam duga, samo kod ba­n­ke… Morat ćemo preživiti! U ovo nam je sada dobro došla i banka Öht (Österreichische Hotel und Tourismus Bank) ka nudi kredite za fiksne stroške. Moram, kako i mnogi drugi, da­lje plaćati struju, plin, telefon, osi­guranje itd. „Ali ov čas, naravno, hasnujemo za t­e­meljito čistimo kuhinju, krčmu, zimski vrt, dak­le cijeli lokal, a naravno su to i naprave i uredjaji, ke se tako naha­djaju u krčmi od­nonso ugostitelj­skom pod­uze­ću“ je rekao Gregorić, ki se pravoda ufa, da će o­vo čim prlje sve opet projti i da opet počinje „nor­malni život“, a to zn­ači i normalni, uobičajeni i rutinski posao.

 

Krčma Gregorić je pojam ne samo u Klimpuhu, nego u ci­jelo regiji. Slavja, piri, jubileji i dr. dohadjali su u ovu hrvat­sku krčmu, a još Poli Gregorić st. i njega hižna družića Paula (nažalost jur svi dva na pokoju) a sada i njegov sin Poli ml. s hižnim družicom Andreom (a u medjuvrimenu i s kćerom i sinom) su ugostili jur i puno hrvatske prominencije. „Pojči“ Gregorić je kuhao jur i za hrvatske premijere, ministre a pred svim i za veleposlanike. Tako i hrvatska društva u Gra­dišću rado svoje časne goste iz Hrvatsake peljaju u krčmu Gregorić — i zbog odličnoga jila i vina (iz vinarije svoje sestre Doroteje Jakšić u Uzlopu) i zbog hrvatske posluge a na­ravno i zbog hrvatskoga duha u toj krčmi, ka je davno prekoraknula prag u istaknuti, u­gledni restoran.

 

„Pojči“ Gregorić usko sura­djuje i sa svojim prijateljem „Š­oko­šem Vlašićem i s njegovim WeinWirtshaus Klingenbach i istaknute mogućnosti za prenoćevanje.       

 

(uredn.)

 

Krčma P. Gregorić, Klimpuh tel. 02687/48138
www.gasthof-gregorits.at

 

Kategorije

Slike