Na Freyungu u centru Beča, na starobečkom vazmenom sajmu u Beču su petak, 23. marca otkrili posebnu atrakciju, tj. divovsku pisanicu, hrvatskimi naivnimi motivi naslikano jaje. Dar je Koprivničko-križevačke županije gradu Beč. Jaje je visoko oko dva metre i široko oko jedan i pol. U tipični hrvatski naivni pejsaž su upleteni i bečki motivi, npr. „Divovsko kolo“ (Riesenrad). Turistička zajednica Koprivničko-križevačke županije je 2007. ljeta pokrenula projekt darivanja »Pisanica od srca« a u Austriji su do sada poklonili ovakovo jaje gradu Solnogradu, Celovcu i Gracu.

 

BEČ — Pet ljet je tomu, da je Turistička zajednica Koprivničko-križevačke županije na čelu s dir. mr. Zdravkom Mihevcem imala ideju, da umjetniki iz ove županije oblikuju vazmena jaja. Spojili su tradiciju oslikavanja vazmenih jaj u Podravini kao i naivnoga moljanja ko je jedinstveno u Europi.

Kako je prilikom otkrivanja uz ostalo naglasio  župan Darko Koren, ovim »Vazmenim jajem od srca« kanu opet i oživiti  ov posebni podravski brend, jer je jedinstven na svitu. Kažu tradicionalne motive kao npr. vinograde i život na selu. U te motive slikari pak upliću znamenitosti iz onoga grada, u kom je izloženo jaje. U slučaju Beča su to „Orijaško kolo“ u Prateru i sām Freyung. Slikari iz Koprivničko-križevačke županije rado oblikuju vazmena jaja, za ka ima velik interes u samoj Hrvatskoj, ali u Europi i u cijelom svitu. Cilj ovoga projekta je, da se širom svita popularizira hrvatska kultura i da bi se povećala turistička atraktivnost županije. Ova umjetnost je zabilježena kao nematerijalno dobro na listi čuvanja Ministarstva za kulturu.

 

Folklorni ansambl Kolo Slavuj je oblikovao otvaranje Starobečkoga vazmenoga sajma s tisuće malih pisanic.

(ured.)

Slike