Gdo najde ditelinu s četirimi listi, onoga čeka srića, se veli. To staro vjerovanje ima svoje korene u Irskoj, kade je sveti Patrik uz pomoć trolisne diteline Ircem razlagao Presveto Trojstvo. Još danas je ditelina u Irskoj irsko-keltski nacionalni simbol. Postoji oko 300 vrsti diteline, čije latinsko botaničko ime glasi Trifolium. Sama rič Trifolium asocira na činjenicu da je raslina trolisna. Najti ditelinu s četirimi listi je srića. Kad joj zraste četvrta list, su u samoj raslini mutirali geni. U tom slučaju more ditelina razviti do 18 srcolikih listov (herzförmige Blätter). Ta broj proizlazi iz Guinnessove knjige rekordov, a najdena je u Japanu, 2002. ljeta. Ditelina raste na svi kontinenti naše Zemlje. U poljodjelstvu se sadi 16 fel kot krma. Ona naime sadrži velik udio bjelančevine (Eiweiß). Pokidob da ditelina more u svojem žilju vezati dušik (Stickstoff) iz zraka, more poboljšati rodovitost tla (Bodenfruchtbarkeit). Rjedje se ona sadi kot medonosna raslina (Bienentrachtpflanze), kot kuhinjska biljka (Küchenkraut) ili za medicinske potriboće. Neke vrsti sadržavaju fitoestrogene, i onda ditelina more pomoći pri menstrualni poteškoća. Ditelina simbolizira ljeto, a ona simbolizira i ljubav. Nju su u sridnjem vijeku zbog svoje friške zelene farbe sadili na grobe, i tim očitovali svoju vjeru na vječni žitak po goristanju. Ali ditelinu su hasnovali i kot simbol rastanka. Skupa s rožami, simbolom ljubavi i violicom (Veilchen), ka ima lilastu farbu, farbu pokore, je ditelina bila u dobrom društvu kitic, ke valjaju kot prototip ljubavi. Poznata je izreka: Ako ditelina leži uz rožu, će i ona dušati kot roža. U sridnjovjekovnoj ljubavnoj liriki ljubavniki u ditelini imaju svoj randevu. U sridnjem vijeku je ditelina sa svojom zelenom farbom bila sinonim za žitak. I narodne jačke spominjaju ditelinu. Tako je na priliku u protuliću i ljetu gizdava divojka Jelena žela travu ditelinu. Četverolisna ditelina je simbol sriće, ali ona reprezentira i križ i četira evandjelja. Zbog svoje rijetkosti je ona znak sriće. Ali je to i zbog svoje jedrine (Robustheit). Prema legendi si je Eva iz paradižoma sobom zela četverolisnu ditelinu, da bi ju spominjala na paradižom. Četire listi se zvećega najdu na bijeloj ditelini (Trifolium repens). Pobirači velu, da na svakih 10.000 ditelin dojde jedna četverolisna. Srićna ditelina (Glücksklee, Oxalis tetraphylla), ku si moremo kupiti u cvjećarnici kot ukrasnu raslinu, potiče iz Meksika i nije prava ditelina. Nimški ekspresionistički slikar Paul Klee je svoja djela signirao s trolisnom ditelinom i inicijalami K. P.

Kategorije