Veselje je važno u žitku. Zato bi svaki dan morali gledati, da se dost nasmijemo. Svaki, ki kani biti zdraviji, radosniji i ki se kani osloboditi stresa, bi se tribao zgledati na fun faktor. Mnogi ljudi su upravo u odmoru jako zauzeti. Morebit su te aktivnosti, kimi se zabavljaju jako važne, ali ravno tako važno je, uživati žitak. Pretirana okupiranost človiku krade snagu i vitalnost.

 

Kadakoč slanje e-mailov more biti šalno, ali je sigurno šalnije, povidati si vice. U internetu se ih more najti dost. Kad komu povidamo vic, on sigurno pozna isto jednoga, i najper programirani su šalni i zabavni hipci.

Smih je najbolje vračtvo, se veli. Pri smijanju se rastežu mišići i u obrazu i na tijelu. Puls se ubrzava i krvotok aktivira. Brže odsapamo i tako već kisika dospene u tjelovna tkiva (Gewebe).

 

Ljudi, ki vjeruju u hasan smijanja velu, da ono more pružati spodobne prednosti kotno gimnasticiranje. Znanstveniki su izvidili, da človik, ki se od srca smije 10-15 minut dugo, požge 50 kalorijev. Uživati igre moru i odrašćeni, ne samo dica. Društvena igra „Človik, ne jadaj se“ iako i bolje poznata pod imenom „Mensch ärgere dich nicht“ je pravi klasičar. Ona je jur već nego 100 ljet stara, a moru se ju igrati i nek dvimi. Ta igra polakšava i stres, a i zabavna i šalna je.

 

Mi živimo sada, u sadašnjem hipcu. Ali malo hasnujemo moć sadašnjega hipca. Momentano se u mediji mnogo govori i piše o tom, kako živiti u sadašnjosti. Človik, ki se zna zakoreniti u hipcu, je u stanju uživati i veseliti se. On svu svoju pažnju koncentrira na to, ča se dogadja sada i ne misli na budućnosti ili prošlost. Biti na poslu znači koncentrirati se na posao. Biti doma znači koncentrirati se na doma. Biti s prijatelji znači koncentrirati se na prijatelje. Gdo zaistinu kani uživati žitak, mora otpustiti prošlost i prestati skrbiti se za budućnost.

 

Humorom dogodjaji, ki bi nas obično uzbudjivali, nastaju amizantni. Mnoge neprilike s humorom nastaju apsurdne. „Dugo živi on, ki se rado smije!“, veli narodna mudrost.

 

Zato je važno njegovati dobro raspoloženje, šalu i humor. Čim otkrijemo nešto, ča nam vedrinu kani pretvoriti u jad, je dobro, iskati veselu i komičnu stran. Kot postoji noć, tako postoji i dan. Smih i humor su antipodi tugi i nje najdjelotvornija preventiva.

(Agnjica Schuster)

Kategorije