Osnovna škola je pozvala na školsku feštu. Tom prilikom su predstavili izložbu fotografijov i brošuru s naslovom »90 ljet Gradišće — 435 ljet Nova Gora«. Projektom su se bavila dica svih razredov. Dica i učitelji su djelali oko pol ljeta dugo na ovom projektu, je rekao direktor osnovne škole  Nove Gore, Karl Knor. Polag direktora je smisao projekta, da dica vidu, kako su se seoski žitak i selo preminili tijekom desetljeć. Zadaća dice je bila, da sabiraju stare fotografije i da se pominaju s ljudi o stari navada i drugi važni dogodjaji u selu, je naglasio Knor.
 

Izložba starih fotografijov je bila otvorena do konca školskoga ljeta a brošura stoji 10 E.
Ovu feštu su otvorili skupnom mašom u farskoj crikvi, ku je služio duhovnik i farnik u mirovini dr. Jandre Karall i ku su dica i učitelji muzički pratili. Potom je bila pred školom predstava s jačkami i tancem. Direktor Knor je pozdravio mnogobrojne goste, med  njimi i nadzornicu Gerlindu Potetz i nadzornika Roberta Novakovića, kao i dugoljetnoga ravnatelja direktora u m. Karla Kovača, načelnika Danijela Neubauera i vicenačelnika Ervina Radostića. Potom je bilo otvaranje izložbe. Za vrime objeda su svirali dva bivši školari, Emil Kovač i Dominik Radostić za narod, a otpodne je nastupila Nova banda, to je nova limena glazba Nove Gore.

Roditeljsko društvo pod peljanjem Barbare Kovač se je skrbilo za jilo i pilo. Čist dobitak ove priredbe će se koristiti za dicu novogorske škole.

Kategorije