Zastupniki Savjetov svih šest autohtonih narodnih grup u Austriji su bili pozvani petak, 14. junija na prijem kod ministra za Europsku uniju, umjetnost, kulturu i medije Alexandera Schallenberga u Saveznom kancelarstvu.

BEČ — Pri ovom prvom upo­znavanju ministra Schallenber­ga i njegovih najužih suradnikov neki zastupniki iz šest autohtonih narodnih grup u Au­striji su deponirali najbitnija svoja potribovanja. Kako je po ovom sastanku u prostorija Sa­veznoga kancelarstva u Beču rekao predsjednik Savjeta, N­a­rodnosnoga vijeća za hrvatsku narodnu grupu, Martin Ivan­čić je sadašnji ministar Alexander Schallenberg jur bio uvezan kao šef sekcije u pitanja naro­d­nih grup. Tako da je bilo laglje ga uputiti u aktualna pitanja i da mu se nije moralo sve od po­četka novo predstaviti.

Ivančić je rekao, da je imao utisak, da se je ministar Schal­lenberg objektivno i bez politi­čkoga pritiska izrazio o različ­ni pitanji. On da ne mora misliti na dojduće izbore i komu da ča mora ili smi obećati, je rekao Ivančić i je uvjeren da je to i šansa za narodne grupe jer sada da bi se mogle „na put spraviti“ neke mjere, ke bi on­da mogle valjati i za novu vla­du, bilo kako da će izgledati. Tom prilikom je predsjednik Vijeća Ivančić predložio još jedan sastanak s ministrom.

Aktualni predsjednik Savj­e­ta za hrvat­sku narodnu grupu, Martin Ivančić je predložio i sastanak ministra Schallenber­ga s predsjedniki i potpredsjed­niki svih narodnih grup, da bi se u detalju pominali o različni točka. Najbitnija troja pitanja za Hrvate da su u momentu subvencije. Svota subvencijov da se u prošlih 25 ljet nije povišila, tako da društva trpu od napete financijske situacije.

Hrvatsko štamparsko dru­št­vo je tom prilikom ministru Schallenbergu predalo sažetu verziju koncepta o sridnjoročnom financiranju Hrvatskih novin u ovkiru izdavačke djelatnosti Hrvatskoga štamparskoga društva (vidi i prošli broj HN). Savjet je pri svojoj zadnjoj sjednici zaželjio takov koncept.

Martin Ivančić je rekao, da i sve druge narodne grupe trpu od napete situacije svojih tiskanic — ovo pitanje da se na sva­ki način mora čim prije riješiti. Važno pitanje da je i školstvo. Narodne grupe potribuju, da se pri minjanju školskih zakonov prije zgledaju na narodne grupe i ove uvežu u nastajanje zakona, je naglasio Ivančić.

Pri svojoj sjednici početkom ljeta su savjetniki razmišljavali i o drugi važni tema za narod­nu grupu, tako se npr. kanu z­a­lagati i za bolju suradnju poje­dinih društav u hrvatskoj sceni.

Sljedeća sjednica hrvatsko­ga Narodosnoga vijeća će biti srijedu, 3. julija.

(uredn.)

Kategorije

Slike