Svejedno, ča kanimo komu darovati, dar neka izazove pozitivne ćuti: veselje, da je ideja ekscelentna, zahvalnost za dobar odnos i zadovoljstvo, s kim će obdareni hasnovati dar. Idealno je, priložiti daru kartu, na koj smo originelno opisali, zbog čega smo se odlučili za prezent.

Kadakoč nas gdo pred svetki prosi, da mu ništ ne darujemo. Dobra je ideja, odlučiti se za milodar nekoj organizaciji, koj človik, ki je odbio dar, redovito šalje potporu. I tako dar, ki zapravo nije dar, nego milodar, dostaje peršonsku notu. Uzato je i karitativan čin. To je već nego dar.

Kigod si želji praktičan dar. Puna kisa sadja i povrća je optimalna za onoga, ki si želji dar za potrošnju. Godit će okolišnomu svitu, ako se odlučimo za dugovanje iz najbliže okolice. Ako u bio-trgovini sastavimo košaru, moremo i sami uživati u ekološkoj zamisli.

Namjesto dara moremo darovati i obećanja. Ako smo komu jur dugo nešto obećali, je doba da to ispunimo na priliku s pismenom potvrdom u obliku bona. Ako pak spomenemo tri termine za izbor, će naš dar biti perfektno presenećenje za obdarenoga, a nam samim laglje oko srca, ar smo podmirili stare duge.                               -ica

Kategorije