U subotu 19. januara je Hrvatska samouprava Kiseg priredila ovu tradicionalnu priredbu po dužoj pauzi u Juričićevoj tvrdjavi u Kisegu. Po prvi put je otvorio sastav iz inozemstva bal – Hajdenjaki iz Dolnje Pulje.

Kiseg – Hrvatski bal u Kisegu je po sadržaju sličan svakomu drugomu balu. Otvaranje, tanac, tombola, tancanje, zabavljanje itd. Posebnost ovoga bala je ambijent. Visoka i dužička viteška dvorana tvrdjave Nikole Jurišića u centru Kisega daje ovomu balu posebnost i tim veliku razliku prema svim drugim.

41. hrvatski bal u Kisegu je imao jednu daljnju posebnost. Kot je naglasio Petković u svojem govoru, je po prvi put otvorila grupa iz inozemstva ovu priredbu. Po pozdravni riči predsjednika Hrvatske samouprave u Kisegu Šandora Petkovića je načelnik Kisega Béla Básthy po madjarsku i nimšku otvorio bal.

Hajdenjaki, folklorna grupa iz Dolnje Pulje, su predstavili šarolik muzički i tančeni program. Moslavačkim drmešom su otvorili prilično 20 minut dužičko otvaranje. Slijedila je koreografija Borištofsko kolo kade su tancoške dostale poseban aplaus za tanac s flošom na glavi. Po instrumentalnom spletu s melodijami iz Zagorja je slijedilo Puljansko kolo. Fulminantnim muškim solom na konac su završili Hajdenjaki otvaranje. Po dugom času su Hajdenjaki nastupili sa šest mišanimi pari.

Tančenu zabav su počeli tamburaši Hajdenjakov a Pinka Band je preuzeo. Pri tom su tancoši Hajdenjakov išli po časne goste za tanac. U cijeni od 20,– uključena je bila i – malo zakašnjeno – vičera restorana Tégláskert iz Prisike.

Kot je u Madjarskoj ali i u Slovačkoj navada, su svi dari tombole stali na rubu pozornice. Predsjednik Šandor Petković je uz pomoć asistentic brzo riješio tombolu za ku su se srićke prodavale samo na balu. Slijedila je tančena zabav do daleko u noć.

Prem malo zrelije publike je bio tančeni parket stalno zauzet. Tancalo se je u paru ali i u kolu. Gosti su bili uglavnom iz Kisega i okolice. Uz Hajdenjake je bio ali i jedan velik stol pun gostov iz sridnjega Gradišća, pred svim iz Dolnje Pulje.

Hrvatski bal u Kisegu je ljetos organizirala mjesna Hrvatska samouprava po malo dužoj pauzi od trih ljet. Dvoja ljeta nije bilo moguće zbog korone, a lani su falili šponzori da bi se moglo financirati kurenja te velike i pred svim jako visoke dvorane.

Po ovom uspješnom izdanju predvidja Hrvatska samouprava i za dojduće ljeto opet bal.

Kristijan Karall