U Gradskoj vijećnici u Beču četvrtak, 17. nov. primili su četiri gradišćanski Hrvati visoko odlikovanje »Zlatni znak za zasluge Zemlje Beč«: dr. Gerlinda Stern-Pauer, Martin Prikosović, Joško Gerbašić i Štefan Novak. Nagrade je predao sām gradski savjetnik Andreas Mailath-Pokorny (Spö) u svetačnom aktu. Ovi četiri odlikovani se jur desetljeća dugo angažiraju za posle gradišćanskih Hrvatov u Beču i za bolje razumivanje med narodnimi grupami u velegradu — je istaknuo Mailath Pokorny.

Kako je laudator mr. Robert Sučić jasno izrazio „Zemlja Beč je povodom lanjskoga jubileja »75 ljet Hkgd-Beč«, »45 ljet društveno sidišće u Schwindgasse 14 u 4. kotaru« i »15 ljet Hrvatski centar« funkcionarom ovih kulturnih organizacijov dodilio odlikovanje, ko je ujedno i priznanje djelovanja spomenutih društav.
 

BEČ — Prilikom odlikovanja četirih zaslužnih ličnosti iz kulturnoga i društvenoga života gradišćanskih Hrvatov u Beču istaknuo je grad. savj. dr. Adreas Mailath-Pokorny (ki i sām ima i ugarske korijene) ako je nešto uzorno, peldodavno, onda dobro suživljenje narodnih grup u Gradišću, ča se održava i na Beč. Gradišće je pokazalo kako se skupa živi, kako se skupa primi strance i bigunce, npr. 1956. Ugre, 1968. Čehe ili 1989. Bosance“. Uz ostalo je i naglasio kako „ovakova partnerstva med narodnimi grupami moru biti i kritična, tako npr. u Koruškoj, kade je konflikt u vezi sa seoskimi tablicami barem privrimeno riješen. Ovom pilikom je Mailath-Pokorny istaknuo i gradišćanske Hrvatice u svojem uredu, Uzlopku Anitu Zemljak i Stinjačanku dr. Marijanu Stojšić a takaj i mr. Gabrielu Gerbašić. Posebno se je odlikovanim zahvalio da „svojim važnim angažmanom podupiraju mnoštvo i mnogostrukost u Beču, ča iz Beča načinja svitski grad“ i je dodao, kako „ je s odlikovanjem povezan i poziv da se nastavi s dosadašnjim djelovanjem i angažmanom“.

 

Laudator za sve četire odlikovane je bio minst. savjetnik mr. Robert Sučić. U sljedećem morete čitati izvatke iz njegovoga dobro promišljenoga sveobuhvatnoga hvalospjeva, kim je odlično pogodio djelovanje i osobine, vrline i sposobnosti pojedinih odlikovanih.

 

Martin Prikosović, rodjeni Filežac je bio predsjednik Hrvatskoga akademskoga kluba (1954.-57. i 1960.-61.) i predsjednik Hrvatskoga gradišćanskoga kulturnoga društva u Beču (Hgkd, 1961.-1971.) kao i suutemeljitelj časopisa Glas. Za vrime njegovoga predsjedničtva je utemeljena sekcija za kazališće i kulturu u Hgkd-u. Posebno se je Martin Prikosović zalagao i za vlašće prostorije Hrvatov u Beču. Za njegovo vrime na čelu Hgkd-a su 1964. utemeljili plesnu grupu Kolo a izdali prvi društveni informativni list Vjesnik. 12. decembra 1964. se je ispunila i njega dugoljetna sanja o vlašćem društvenom lokalu: po pregradnji u Schwindgasse 14 (podrumu). Za njegovo vrime su uspostavili prve kontakte ovoga društva Hrvatom u Slovačkoj i Ugarskoj a podupirao je utemeljenje Komiteta za prava gradišćanskih Hrvatov. Po smrti dugoljetnoga predsjednika Demetra Karalla su Martina Prikosovića opet odibrali za predsjed. Hgkd-a (1991.-93.).

 

Joži Gerbašić je došao pred već od 60 ljet iz Gerištofa kade je kao mladi djelač došao u kontakt s Hgkd-om u Beč. Još u mladi leti je bio politički aktivan kao zastupnik zaposlenikov a 22 ljeta dugo je bio kotarski savjetnik (Spö) u domaćem 10. kotaru. Bio je nekoliko periodov potpredsjednik Hgkd-a i se je skupa s Prikosovićem zalagao za to, da dostanu vlašće prostorije u Beču. Uza to je 1994. ljeta inicirao Klub seniorov u Hrvatskom centru u Beču.

 

Štefan Novak, rodom iz Cindrofa je umjetnički peljač folklornoga ansambla Kolo-Slavuj i organizira jur 25 ljet dugo hodočašćenje gradišćanskih Hrvatov iz Beča u Celje. Vrlo inicijativan je u vezi s hrvatskimi mašami u Hrvatskom centru u Beču i oko oživljenja shodišća gradišćanskih Hrvatov k Mariji u Zelenom u Prateru. 1986. ljeta utemeljio mladu grupu plesače Piplići, ku i danas pelja.

 

Gerlinda Stern-Pauer iz Velikoga Borištofa je bila 1988. ljeta prva zaposlena sekretarica Hgkd-a a takaj je bila u odboru Hrvatskoga akademskoga kluba i pisala članke za društveni časopis Put. Duga ljeta je predsjedavala Školskoj sekciji u okviru čega su stalno poboljšavali ponude hrvatskoga jezika za školsku i predškolsku dicu, ča je pak konačno posebno uspilo utemeljenjem dvojezične dičje grupe Viverica. Danas pelja ured dr. Petra Rezara, zem. savj. za zdravstvo u Zemaljskoj vladi u Željeznu i je predsjednica Kuge u Borištofu.

(uredn.)

Kategorije