U vezi s deponijom u Novom Selu zastupnik u Nacionalnom vijeću, Erwin Preiner (Spö) četvrtak, 18. novembra predao je peticiju inicijativov gradjanov općin Novo Selo i Pandrof predsjednici Nacionalnoga vijeća (Parlamenta), Barbari Prammer.

NOVO SELO — U peticiji novoseoske i pandrofske inicijative gradjanov protiv deponije na hataru Novoga Sela potribuju promjenu zakona o mineralnoj sirovini u tom pogledu, da se mineralne sirovine ne smu kopati bez dozvole i protiv interesa zemlje, općin i gradjanov. Zvana toga neka dostanu susjedi deponijov i općine status stranke i tim mogućnost za intervencije. Nadalje potribuju peticijom općenitu prepovid za deponije ostalih otpatkov na Pandrofskoj ploći i u Zajezerju (Seewinkel).

Nadležni parlamentarni odbor da će se sada baviti ovom peticijom Novoseocev i Pandrofcev. Zastupnik Preiner se kao član odbora kani zato zalagati, da dojde u pogledu na deponiju u Novom Selu do brzoga rješenja. Peticiju je predao predsjednici Prammer na rubu plenarne sjednice.

Obadvi inicijative su najavile vele-demonstraciju protiv deponije otrovnih tvari. Demonstracija će biti subotu, 27. novembra (14.00-16.00) u Pandrofu kod kružnoga toka, rotora (Kreisverkehr). Točnije informacije na www.giftmuell.at.

(uredn.)