Sa strane austrijskoga Min­i­starstva vanjskih p­o­slov četvrtak, 15. oktobra je stigla obavijest o izmjena upo­zo­re­nja o putovanju za Hrvat­sku ko je stupilo na snagu, su­b­o­tu, 17. oktobra ovoga ljeta.

BEČ — „Slijedom epidemi­ološkoga razvoja u Hrvatskoj Ministar­stvo vanjskih poslov će počev­ši s 17. oktobrom o. lj. ograničiti upozorenje o putovanju u navedene zemlje na pojedinačne regije, dakle iz­da­vat će samo parcijalna upozorenja o putovanju. Ovo je stupilo na snagu u polnoć s petka na subotu, istovrimeno s pre­d­stojećom izmjenom Uredbe ve­zane uz ulazak u Austriju Ministarstva zdravstva. „Za Hrvatsku će upozorenje o putov­a­nju valjati za područje cijele dr­žave s iznimkom županija (regija) Brodsko-posavske, Istarske, Koprivničko-križevačke, Osječko-baranjske, Šibensko-kninske, Varaždinske i Zadarske županije. (…) Osobe ke pu­tuju iz regijov ili zemalj za ke valja (parcijalno) upozorenje o putovanju još uvijek će pri po­vratku u Austriju morati pred­očiti negativan nalaz na Sars-CoV2.

Kako je izjavio austrijski m­i­nistar vanjskih poslov Ale­xan­der Schallenberg (ki je zbog zaraze koronom u medjuvrimenu sām u karanteni): „Uvijek smo govorili da ćemo upozorenja o putovanju zadržati čim kraće je moguće, ali onoli­ko dugo koliko je potribno. Epidemiološki razvitak u Hr­vat­skoj i Bugarskoj nam sada d­opušća da i u ti zemlja pod­u­zmemo regionalizaciju tr ta­ko umanjimo ograničenja pu­t­ova­nja za ljude u Austriji. Prem to­ga i dalje valja nedvojbena pr­e­poruka da se odustane od svih putovanj ka nisu potribna!“

(ur.)

Kategorije