ŽELJEZNO — Gerneralna sjednica Hrvatskoga kulturnoga društva u Gradišću na svojem spravišću nedilju, 21. oktobra u krčmi Gregorić u Klimpuhu je jednoglasno odobrila sljedeću rezoluciju:

 
„Zakonska novela, zaključena 06. 07. 2011. ljeta donesla je za Hrvate u Gradišću u pogledu na zašćitne odredbe ustavnoga i zakonskoga ranga masivna počemerenja. 
 
Najjasnija promjena je ekstremno restriktivna interpretacija pojma »nazivi i natpisi topografske naravi« (Čl. 7 Drž. Ugovora iz 1955). »Nazivi i natpisi topografske naravi« su po ovoj noveli isključivo seoska imena na seoski tablica i putokazi, ki stoju u taksativno definirani seli i pokazuju na ista definirana sela (u Koruškoj i u Gradišću). Svi drugi natpisi i nazivi, ki pokazuju na urede u nekom mjestu, nazivi na zemljopisni karta, imena cestov ili polja i drugih lokalitetov već nisu »nazivi i natpisi topografske naravi«.
 
Očekivali smo, da ćedu vlasti u kratkom času postaviti natpise u spomenutom reduciranom opsegu, ali ni ovo se dosada nije stalo. Zemlja Gradišće pokušava, još dalje reducirati svoje obaveze iz zakonske novele tim, da tvrdi da 
  1. putokazi moraju bit dvojezični samo ako
    • stoju u hrvatskom selu, 
    • pokazuju na hrvatsko selo i 
    • ako stoju unutar sela, ada med seoskimi tablicami,
  2. na autoputi i autocesta, kimi po nalogu Saveza upravlja Asfinag, nije dvojezičnih putokazov (Pandrof, Bijelo Selo, Vorištan, Gornja Pulja, Borta), jer zakon po mišljenju Zemlje Gradišće ne obavezuje društva kako je to ASFINAG.

Spomenuta novela ali nikako ne ograničuje dvojezično područje u smislu spomenute pozicije Zemlje Gradišće, niti ne more i ne smi biti, da se Savez ugne svojim zakonskim obavezom s argumentom, da je predao upravu autoputev i -cestov ASFINAG-u.

Generalna sjednica Hrvatskoga Kulturnoga Društva zato potribuje od svih odgovornih u Zemlji Gradišće i u Savezu Austrija, da odmah odustanu od protuzakonite interpretacije zakona i daju Gradišćanskim Hrvatom (pak drugim narodnim grupam) barem on minimum dvojezičnosti koga predvidja lanjska novela.
 
Generalna sjednica potribuje, da se još ljetos postavu dvojezični putokazi na svi mjesti kade to predvidja zakon, na cijelom teritoriju dvojezičnih općin i izvan samih sel, i na autoputi i -cesta, ako putokazi stoju na teritoriju dvojezične općine i pokazuju na takovu općinu.

Kategorije