BEČ — U svojoj laudaciji povodom podjele nagrade »Mini-Metron« naglasila je predsjednica Hrvatskoga akademskoga kluba a ujedno i član žirija Julija Klemen. Pri tom nije krila svoje zadovoljstvo, još i svoj ponos, da ovom nagradom more odlikovati „svoje“ hakovce: „Posebno me veseli, da danas ovu važnu nagradu — ka je živ znak za aktivnu identifikaciju naše mladine s ovim našim jezikom, kulturom i literaturom — predajemo trim ličnošćam, ke su bile i su još svenek usko vezane uz Hrvatski akademski klub. To je dokaz za to, da je Hak ne samo mjesto sastankov i sabirališće mladih Hrvatov ovde u Beču, nego da je ta dosta puti opisani »hakovski duh« još svenek živ med nami. Svi ovi tri laureati, slavljeniki su aktivni hakovci i bivši člani predsjedničtva i odbora Hak-a. Linak je literarno naticanje Hrvatskoga akademskoga kluba. Cilj je ove inicijative, da se gradišćanskohrvatska i hrvatska mladina uopće aktivno bavi jezikom, literaturom i kulturom naše hrvatske narodne grupe. Ovi tri laureati su pokrenuli, razvili i gajili ov projekt, i tako dali mladim ljudem mogućnost da svoju kreativnost, svoje ćuti i misli ne samo napišu na svojem materinjem jeziku, nego da se to i honorira i cijeni, ako se gdo bavi jezikom. Uza to je mladina dostala platformu, medij u kom ovi rezultati najdu svoje mjesto.“ U sljedećem je Julija Klemen u kratki crta predstavila sve tri dobitnike »Mini-Metrona«: „Kristijan Karall MSc bio je dugoljetni aktivni član i predsjednik Hak-a kao i glavni urednik Novoga glasa i je pokretač Linak-a. Uz ostalo je — iako još dosta mlad, tako nešto kao institucija za nas Gradišćanske Hrvate, fotograf, webmaster, peljač muzičkoga sastava folklornoga ansambla Kolo-Slavuj, kritičan poslušač i sudionik bezbrojnih priredab u ovom stanu, bio je i član kuratorija Hrvatskoga centra — mislim da ga svi od nas poznaju u jednoj ili drugoj od ovih ulogov. Naša druga dobitnica, mag. Marijana Palatin, je svim dobro poznata iz medijov, najveć kao moderatorica i urednica emisije »Dobar dan Hrvati« u okviru Hrvatske redakcije Orf-a Gradišće. Poznata je ne samo za svoje organizatorsko djelo u okviru Linak-a, nego je nedavno prezentirala u Hrvatskom centru svoju prvu knjigu, svoje tiskano diplomsko djelo »Nove tendencije Gradišćanskohrvatske literature«. S ovim stanom je povezana i kao aktivni član folklornoga ansambla Kolo-Slavuj, u kom je vršila i funkciju potpredsjednice. Tretu našu dobitnicu, mag. Juliju Kornfeind, sigurno isto poznate po nje angažmanu u različiti društvi. Julija uz ostalo pelja muzički sastav folklorne grupe Poljanci u Vulkaprodrštofu. Za vrime svojih studijov bila je član u dvi društvi pod ovim krovom, a to u Ko­lo-Slavuju i u Hak-u. Iako je svoje studije jur završila i se vrnula u Gradišće, nas veseli, da nam još svenek čuda pomaže, i je svenek ovde kadgod ju tribamo. Svoju književnu nadarenost je sada pokazala i u okviru Linak-a — ali kako mi svi znamo, nje umjetnička jakost leži pred svim u likovnoj umjetnosti, jer strastveno rado i dobro slika i molja. Julija Kornfeind je dobila lanjsko naticanje Linak-a sa svojim autobiografskim proznim tekstom »Ja«.“ Kako je naglasila Julija Klemen „Mene kao člana ovoga žirija, ki je odlučio o podjeli »Mini-Metrona«, i kao aktualnu predsjednicu Hak-a osobno veseli, da su ovi tri dobitniki aktivni člani Hrvatskoga akademskoga kluba.“ Nagrade je predao predsjednik Hrvatskoga centra i takorekuć domaćin ove proslave mag. Tibor Jugović, istaknuvši svoje veselje, da je opet toliko mladine našlo i u aktivno djelovanje ove hrvatske ustanove u centru Beča i da je opet i sve već mladih ljudi, ki želju koristiti ponude ovoga doma. U svoji zahvalni riči u ime trih dobitnikov obratio se je Kristijan Karall publiki. Tom prilikom je rekao uz ostalo, da su si zapravo svi dosadašnji sudioniki pri Linak-u zaslužili nagradu, jer je danas sve teže da negdo piše — a to još i na hrvatskom jeziku. Željio bi si da bi došli i lanjski dobitniki »Mini-Metrona«. (Svih pet je bilo oprošćeno zbog školskoga djela drugi dan; op. uredn.) Muzičku pratnju ovoj proslavi su činili Elektrikeri s „malo struje“, svirajući i svoje kompozicije.

Kategorije