Hrvati u Srbiji su pozdravili usvajanje EU rezolucije o minimalni standardi za manjine

Hrvatsko nacionalno vijeće (Hnv) pozdravilo je u subotu, 17. novembra Rezoluciju o minimalni standardi za m­a­njine EU-a, ku su u utorak, 13. novembra usvojili zastu­p­nici u Europskom parlame­n­tu, jer držu kako će to „pridonesti povećanju stupnja zašćite hrvatske manjine u Srbiji u sklopu nje pretpristupnih pregovorov s EU“.

BRUXELLES/SUBOTICA — Europarlamentarci su usvojili zaključak, bez zakonske sna­ge, kim pozivaju Europsku k­o­misiju da započne izdjelanje plana za uspostavu zajedničkih minimalnih standardov za zašćitu manjin ki bi uvažavao najbolje prakse u država čla­ni­ca EU, a temeljio bi se na na­čelu supsidijarnosti i proporc­i­onalnosti, odnosno posebno­s­ti držav, prenesli su mediji, i dodali kako bi plan tribao do­peljati do zakonodavne direktive EU. „Pozdravljamo inicijativu ka bi se prije svega tri­bala realizirati u zemlja zakaš­njele tranzicije, kakova je Srbija, kade se medjunarodni sporazumi još nedovoljno po­štuju i zbog čega hrvatska zajednica nije zadovoljna svojim položajem. Ufamo se da će Sr­bija kroz pretpristupni proces morati minjati odredjena zakonska rješenja, tako i odredje­ne prakse, tr da će biti u obve­zi implementirati ono ča je s Hrvatskom kao članicom EU potpisano“, naveo je medjun­a­rodni tajnik Hnv-a Baštova­no­vić u izjavi hrvatskim medijam u Vojvodini.

Pojasnio je kako je rič o Spo­razumu o medjusobnoj zašćiti hrvatske i srpske manjine u Sr­biji i Hrvatskoj, u dijelu ki se odnosi na osiguravanje zastup­ljenosti predstavnikov hrvat­ske zajednice u parlamenti i državni tijeli Srbije.

„Stoga, mislim da je usvaja­nje Rezolucije o minimalni standardi za manjine EU-a pr­vi, mali ali značajan korak na tom putu“, poručio je Baštova­nović.

Različite države različito tr­e­tiraju manjinsko pitanje, do­dao je, „i dokle je Rumunjska kompletnu manjinsku temati­ku riješila kroz Ustav, Srbija ima prik 50 zakonov ki reguli­raju manjinsko područje, i po­stoji jedna velika konfuzija u koj je čak i ljudem ki djelaju u tom sustavu teško se snajti, a kamoli prosječnom pripadni­ku manjinske zajednice“.

Rezoluciju je u Europskom parlamentu podržalo 10 hrva­t­skih europarlamentarcev, a sa­mo jedan je bio protiv.

(Hina/nb)

Tagovi: