Orf-TV-theka je četvrtak, 14. marca proširila svoj videoarhiv za rubriku »Naro­d­ne grupe u Austriji«. Ukupno u novom arhivu stoji na raspolaganje 90 prinosev, ki se bavu poviješću i kulturom svih šest autohtonih narodnih grup u Austriji. Uz gradišćanske Hrvate su to još koruški Slovenci, Madjari, Romi, Čehi i Slovaki.

ŽELJEZNO — Kako je izja­vila Hrvatska redakcija Orf-a Gradišće „o gradišćanski Hr­vati se more sada pogledati 15 prinosev — od toga pet novih — ki se i po hrvatsku bavu kul­turom, jezikom, običaji i ma­nji­nskom politikom“. Kako je rekao peljač Redakcije za na­rodne grupe unutar Orf-a mag. Fred Hergović „Prinosi u pro­širenoj Orf-TV-theki smu sa­da bezgraničeno ostati u inter­netu, ča je bilo dosle drugačije, jer je polag zakona tako, da moru televizij­ske i radijske e­misije samo je­dan tajedan du­go ostati onli­ne. Zvana toga su sada prinosi u pojedini jeziki šest narodnih grup u novom TV-arhivu.“

Kako je na­dalje rekao mag. Fred Hergović „Ovom TV-thekom je Orf na­šao mogućnost, da se neke stv­a­ri moru duglje osta­viti u internetu i to u okviru arhiva. Ov arhiv će se redovito i pro­ši­riti za nove prinose pri­lično sva­ko pol ljeta.“

U prinosi ide za povijest au­tohtonih, starosjedilačkih au­strijskih narodnih grup, od p­o­litičkoga pr­­oganjanja za vrime Nacionalsocijalizma prik bor­be za priznanje i za prava do gajenja običajev, a pogledati se moru i portreti zastupnikov narodnih grup. Inicijativa za novi arhiv je došla od Orf-savjeta za publiku.

U novom 34. Orf-TV-thek-videoarhivu »Narodne grupe u Austriji« se moru pogledati 43 novi prinosi o narodni gru­pa. Ostalih 47 je jur bilo publicirano u drugi Orf-TV-thek-videoarhivi.

Pogledajte pod:
https://tvthek.orf.at/archive/Volksgruppen-in-Oesterreich/13557924   ...

(uredn.)