Austrijski ministar poljoprivrede i okoliša di Niki Berlaković 1. marca je sprohodio austrijskoga državnoga predsjednika dr. Heinza Fischera na njegovom oficijelnom i službenom pohodu Hrvatskoj. Berlaković je ovo iskoristio, da bi se u djelatnom razgovoru osobno upoznao s dvimi novimi kolegami u istom resoru, Mirelom Holy (ministricom okoliša i obrambe prirode), i Tihomirom Jakovinom (ministrom poljoprivrede).  Kako je naglasio Berlaković „Hrvatska je važan partner na Balkanu i povezuje nas skupna povijest kao i intezivni gospodarski odnosi. Imamo i slične strukture u poljoprivredi i na području okoliša. Zato je Hrvatska važan budući partner na razini Europskoj uniji.“

 

ZAGREB — Austrija i Hrvatska jur duže vrime suradjuju u takozvani Twinning-projekti. To su od EU financirani projekti za izgradnju i daljnje razvijanje javnih strukturov u zemlja kandidatica za pristup EU. Hrvatska će najvjerojatnije 1. julija 2013. lj. pristupiti EU. Uspješno završeni projekti su npr. poboljšanje u izvješćavanju u području okoliša. Aktualni projekti teču na području priminjenja novoga EU zakonodavstva za okoliš kao i ostvarivanje EU-pravil okvira za vodu. „Austrija ima jako vridna iskustva i know how na mnogi područji a mi smo drage volje pripravni, da nastavimo ovom potporom za Hrvatsku“ je rekao Berlaković. Središnja tema razgovora s hrvatskim ministrom poljoprivrede je bila skupna agrarna politika u EU, posebno i na području vina i veterinarstva.

(ur.)

Kategorije