Austrijski ministar unutar­njih poslov Karl Nehammer predstavio je pred kratkim ja­vnosti rezultate ispitivanja javnoga mnijenja o tom je li se i koliko austrijski gradjani ćutu sigurno u Austriji, tr kako su policija, Mup i ministar unutarnjih poslov odradili svoj posao za vrime ko­ronakrize.

BEČ — Još i 97 posto od u­kupno 1.511 ispitanika starijih od 16 ljet odgovorilo je da se u Austriji osjeća „vrlo sigurno“ ili „sigurno“. Ispitivanje je pr­o­vedeno telefonski, po „lockdow­nu“, od 29. maja do 18. junija.

„Iako je ćut sigurnosti u Au­striji već bio na visokoj razini, izmed decembra 2019. i junija 2020. još je jednom dodatno porastao“, rekao je ministar Nehammer. Izrazivši zadovolj­stvo rezultatom ankete istakao je kako je to „zahvaljujući odličnomu djelu mnogih policaj­kov/policajcev ki 24 ure na dan stoju službi na raspolaganju“.

„Nije slučajno, da Austrija jur ljeta dugo spada u najsigu­r­nije zemlje svita“, ustvrdio je ministar Karl Nehammer.

Stalan porast sigurnosti gra­djanov pokazuju i podatki iz 2018. i 2019. ljeta, kada se je u Austriji ćutilo sigurnimi 92 odnosno 94 posto austrijskih gradjanov.

(uredn.)

Kategorije