Apoštoli su bili zajedno po Jezuševom unebostupljenju i su zajedno devet dan molili i čekali obećanoga Duha Svetoga. U molitvi stupi na nje Duh Sveti. Človik, ki se ne zna povući u samotu i ne zna moliti, nikad neće doživiti pravo obraćenje. U buki-viki nima Boga. Spusti se na apoštole Duh Sveti u ognjeni jeziki. Bili su tako srićni, blaženi, da su neki mislili, da su pijani, da su se napili slatkoga vina. Od straha ispred židovi su se zatvorili, a sada idu med narod, i bez straha počnu glasiti toga Jezuša, koga su na križnom putu ostavili. Pripravni su sve podnositi za Jezuša, tako i smrt i zapravo nastali su izvan Ivana svi mučeniki. Dostali su ognjene jezike i s velikim osvidočenjem glasili su Raspetoga. Oko stana, u kom su bili nastao je velik vihor. Vihor, ki ruši sve oko sebe, osebujno to, ča je slabo, ruši bolvane, krive boge, očisti zrak i donese frižak zrak. Petar počne govoriti i odmah se na njegove riči dā pokrstit tri tisuć ljudi, ča je pravo Božje čudo. A apoštoli, ki su nek teško ili nikako nisu razumili Jezuša, nastali su mudraci, osramotili su poganske filozofe. Sve ovo po Duhu Svetom. Dao sam naslov ovomu članku: Duh Sveti, oganj ljubavi, a zato, jer vlada velika mržnja med ljudi, narodi. Svit jako prava, da mjesto mržnje, ka je poplavila vas svit, dojde ljubav po Duhu Svetom med ljude i obnovi lice zemlje. Vidi se, svit je zatajao Boga, a stim i človika. Kade ljudi ne poštuju Boga, kako bi poštovali ljubili človika. S Bogom umira i človik, a s vjerom u Boga se i človik goristaje. Apoštoli bili su puni straha, dokle nije sjeo na nje Duh Sveti. Tako je i svit pun straha bez Duha Svetoga. Slab človik kroz vjeru nastane jak, kako su i apoštoli jaki postali po Duhu Svetom, idu i glasu Raspetoga po ulica, na trgu i svagde. Na Duhe se je rodila Crikva. Duhi su rodjendan naše rimokatoličanske Crikve, i vrata paklena je nikad preobladati nećedu. Boga moremo sprognati iz sebe, ali ne iz svita. On će ostati s nami, ča do konca svita. Rekao je Jezuš: Ja sam s vami ča do konca svita, po Duhu Svetom. Svit triba ljudi ki su puni duha, Duha Svetoga. Nek samo ti ljudi ćedu na bolje stvoriti svit, ki su puni Božjega Duha. Zato molimo: Dojdi Duh Sveti i važgi u nami vjeru i ljubav, da se ljudi ne pogubu, ne pomrznu, jer bez tvojega ognja ljubavi, smo mi, na tvoj kip stvoreni ljudi, najveći siromahi.

Kategorije