Po prvi put u organizaciji mlade generacije je 30. hrvatski bal bio velik uspjeh. Po otvaranju dičje grupe Grbarčieta i Čripa su Čunovski bećari zabavljali za brojne goste znatno prekratko.

DEVINSKO NOVO SELO – 13. januara su hrvatska društva pozvala na tradicionalni Hrvatski bal u Istracentrum u Devinskom Novom Selu. Ovo je trideseta obljetnica ovoga bala u Slovačkoj.

Marija Hany, potpredsjednica seoskoga Hrvatskoga društva je pozdravila brojne goste. Med njimi su bili Radoslav Janković, predsjednik Hrvatskoga kulturnoga saveza u Slovačkoj i vicenačelnica Devinskoga Novoga Sela Beata Janatova.

S novimi mladimi organizatori oko Filipa Balaža i Marije Hany je došlo i do znatnoga pomladjenja publike i oživljavanja ovoga bala. Isto tako su se uključili dodatni ljudi u prošireni organizatorski tim. Novo na ovom balu je bio i fotoboks ki je bio stalno u upotrebi.

Otvaranje bala je bilo podiljeno u tri dijele

Prvi dio je oblikovala dičja folklorna grupa Grbarčieta na čelu s Nikoletom Griezlovom. Dica su pokazala dva tance. Muška klapa Ravnica pod peljanjem Ote Gregora je nastavila s trimi jačkami. Črip je odsvirao po ovi grupa kratak muzički blok i zatim je tančena sekcija kazala u malom sastavu Trojparove. Vidilo se je, da su ovi tri pari bili dobro zavježbani i tako su znali začarati publiku.

Po otvaranju su ljetos, za publiku dobro poznati, Čunovski bećari zabljavali goste. Na ovom balu su igrali uz poznate hrvatske i nekoliko slovačkih i čeških pjesam. I svitska tančena glazba je bila zastupana.

Muzika je bila tako dobra da tančeni parket nikada nije bio prazan i utisak je bio da su neki ljudi kroz cijelu noć tancali. Kada je završila muzika u tri jutro, neki još svenek nisu imali dost i su nagovarali muziku da produži – ali neuspješno.

Organizatori bala su priredili za publiku dvi igre. Jedna je bila klasična i u Gradišću dobro poznata tombola. Kod ove tombole su se kuverti kupili sa srićkami. Važan nije bio samo broj, nego i farba i ime na srićki. Da tombola ne predužičko dura se je razdilila na dva dijele. Izmed ovih dvih kol su Bećari opet zasvirali i ljudi su koristili pauzu na tanac. Po tancu su gosti pri tomboli opet mogli dobiti različne dare i glavna nagrada je bilo putovanje u Hrvatsku.

Fiksna točko Hrvatskoga bala je bila druga igra: Šacanje šunke. Muži su na palici nosili nekoliko kusov mesa i svaki je mogao zdignuti meso i tako uganjati težinu. Bila je zanimljiva igra kade se je vidilo da nutarnje vage nisu svenek najbolje. Ocjene za težinu su imali širok spektar od 6 do 37 kil, iako je bilo meso skupa “samo” 10,57 kil teško.

Zuzana Belešova je skoro pogodila težinu s 10,55 i tako osvojila ovu zbirku mesa.

Za ulaznicu od 48 eurov je bila inkludirana i kulinarika. Gosti su imali mogućnost odibrati hrvatske delikatese kotno ćevape s ajvarom ali i balska jila kot odreske s rižom. Uz jilo je svaki stol imao bijelo i črljeno vino iz Morave.

Martin Karall / HN

Kategorije