Hrvatski akademski klub HAK je 17. decembra zbog koronapandemije održao generalnu sjednicu po prvi put online. Za novoga predsjednika generalna jednoglasno je odibrala Aleksandra Vukovića iz Pinkovca, do sad potpredsjednik. U novoj periodi HAK kani realizirati plane, ke u ovom ljetu zbog korona pandemije nisu mogli ostvariti.

BEČ — Kako je povodom generalne sjednice HAK-a nazvistio novi predsjednik Aleksandar Vuković, ćedu nastaviti s najvažnijimi i najuspješnijimi projekti minuloga ljeta, tako na primjer online-izdanje hakovskoga četveromisečnika časopisa Novi glas. Ljetošnji četvrti broj magazina je izašao još u starom ljetu.

U novom ljetu ćedu nastavi ti i s hakovskimi večeri a se ufaju, da će biti moguće prirediti„Jezik prez granic“, kade gradišćanskohrvatska mladina iz Madjarske, Slovačke, Hrvatske i Austrije prebavi jedan tajedan dugo skupa u Zadru, je rekao Aleksandar Vuković. DAN MLADINE će se ljetos održati po planu društva u Velikom Borištofu, ča lani zbog pandemije nije bilo moguće. Daljnje težišće djelovanja će biti posvećeno obljetnici ≫100 ljet Gradišće≪. Održati kanu i priredbe na temu umjetnost, jer su imali u prošlosti jako dobar odziv na djelaonice za slikanje i pisanje, veli Vuković. HAK da ima velike poteškoće rekrutiranjem narašćaja i mogućih novih članov. Tako na primjer u minulom društvenom ljetu nije bilo moguće održati DAN SRIDNJOŠKOLCEV. Polag riči novoga predsjednika kanu zbog iskanja narašćaja pokrenuti suradnju sa školami.

HAK si želji i vlašću sekretaricu i već subvencijov. U redakciji za NOVI GLAS su od oktobra tri osobe zaposlene. Financijska sredstva za djelovanje da su osigurana. Od Saveznoga kancelarstva je HAK zaprosio znantno već nego su dostali, je rekao Aleksandar Vuković u intervuju za Hrvatsku redakciju ORF-a Gradišće. Ča se tiče vlastite sekretarice za HAK su oni u razgovoru s Hrvatskim centrom i odvisit će od toga, kako će Kancelarstvo podiliti sredstva, je rekao novi predsjednik Vuković.

Odobrenju inicijative MINORITYSAFEPACK u Europskom parlamentu se veseli HAK i to podupira ali oni da imaju već potribovanj, na primjer ča se tiče školstva u Beču a tim mogućnosti školovanja u hrvatskom jeziku od čuvarnice do mature, je rekao Aleksandar Vuković. Politiki da neka bude svisno da i Austrija i Europa gledaju na svoje manjine.

U novom odboru HAK-a su novi i stari člani. Uz jednoglasno odibranoga A. Vukovića za predsjednika (naslijedio je Veru Buranić) novi odbor se sastoji od sljedećih osob: Vera Buranić je odibrana za prvu potpredsjednicu, za drugu potpredsjednicu je odibrana Elizabeta Šatović, blagajnica je i nadalje ostala Dorica Zvonarić a nje zamjenik je Marijan Buranić, ki je novi u odboru, tajnica je nadalje Tereza Grandić a nova zamjenica tajniceje Sophie Hajszan. U funkciji potvrdjeni su kontrolori Elizabeta Semeliker i Matthias Wagner.