STINJAKI/BURKINA FASO — Kako je izjavila Hrvatska redakcija Orf-a Gradišće, pripravlja se televizijska dokumentacija Feriju Grandiću, umirovljenomu stolaru „tišliru“ iz južngradišćanskih Stinjakov. U januaru dojdućega ljeta će Orf emitirati zanimljiv dokumentarni film s naslovom »Pomoćnik iz Stinjakov«. U njem portretiraju Ferija Grandića, ki pomaže jur 15 ljet dugo siromahom u afričkoj zemlji Burkini Fasu.
 

Walter Reiss, urednik Orf-a Gradišće je sprohodio „tišlira“  pri njegovom poslidnjem pohodu Burkine Faso u minulom juliju, kada se je Grandić sām osvidočio o napretki svojih dobrotvornih projektov u Afriki.
 

Feri Grandić je 1996. ljeta pokrenuo pomoćnu akciju za Burkinu Faso, ka je jedna od najsiromašnijih zemalj cijeloga svita. To se zrcali u očekivanom životnom vijeku ljudi, od samo kih 50 ljet. Svojim društvom Pomoć direktno F. Grandić garantira, da se zaista svaki euro koristi za pomoćne projekte. Od toga se svenek sām osvidoči, kako i pri poslidnjem, 45. pohodu, pri kom ga je pratio kamera-team Orf-a.
 

Bilansa 15-ljetnoga Grandićevoga djelovanja je impozantna, jer je dosle ostvario ukupno 39 projektov. To su uz ostalo crikve, a nadalje je kopao i uredio zdence, zidao bolnice, škole, dome za dicu i za osamljene i zaostavne žene, kao i djelaonice za inuše, u ki školuju stolare, djelače s metalom i šivalje.
 

Sada Feri Grandić pobira za 40. projekt, a to je gradnja 20. škole. U Grandićevi škola se podučava jur oko 7.000 dice. Veliko težišće je naime izobrazba, naglašava Grandić. U škole ke je Grandić inicirao, planirao i zidao kao i opremio s pohištvom, ide 7.000 dice.
 

2012. ljeta, na Tri kralje će Orf emitirati dokumentarni film »Pomoćnik iz Stinjakov« kao posebnu produkciju na ov svetak. Ljetos, još pred početkom jeseni, 13. septembra F. Grandić pripravlja veliku beneficijsku, dobrotvornu galu u Beču u Hotelu Sas na Ringu. Kao gosti su se na primjer najavili Vili Rešetarić, Basbaritenori i drugi različni umjetniki.
 

Namješćaj, mašine, medicinske aparate, vračtvo, bicikle i igračke — sve ovo transportira iz Austrije u kontejneri u Burkinu Faso, ča je dosta dragocijen kot i jako mučan posao.
U toku 45 pohodov je imao 74-ljetni Feri Grandić većkrat zdravstvene probleme, a preživio je i tešku prometnu nesriću pri koj je za vlas skoro izgubio život, zbog čega ali nije odustao od svojega angažmana. Grandić kani ljudem u Burkini Fasu dalje pomagati, dokle mu — kako on sām veli — Bog dā zdravlje.
(uredn.)

Kategorije