43 mladi iz Austrije, Hrvatske, Madjarske i Slovačke su od 9. julija do 16. julija u okviru seminara „Jezik prez granic“ prebavili tajedan dan u Vlašići na otoku Pagu.

Vlašići – Vlašići na južnom dijelu otoka Paga pretvorili su se za tajedan dan u učionicu, igraonicu i predavaonicu mladih sudionic i sudionikov seminara „Jezik prez granic“. „Jezik prez granic“ tako su hakovci zvali seminar za mlade izmedju 18 i 30 ljet, koga od 2021. ljeta organiziraju skupa s Hrvatskim kulturnim savezom u Slovačkoj, Društvom gradišćanskohrvatske mladine u Ugarskoj i Udrugom hrvatskih studenata u inozemstvu.

Kot je rekla Vera Buranić, jedna od glavnih organizatoric seminara, su cilji seminara povezati gradišćanskohrvatsku mladinu iz svih trih držav s Hrvati iz Hrvatske, poboljšati njevo jezično znanje i davati sudionicam i sudionikom mogućnosti diboko uroniti u hrvatski jezik i kulturu sa svimi fasetami.

Dopodnevne jezične vježbe

Seminar je posvećen hrvatskomu jeziku, skupnoj točki svih sudionic i sudionikov. Od lanjskoga ljeta nudi „Jezik prez granic“ i jezične vježbe za početnice i početnike. Ljetos ih je peljala Mjenovka Ana-Marija Zvonarić.

Vježbe na standardnom hrvatskom jeziku preuzela je opet Adrijana Markon-Jurčić, a Katarina Tyran bila je odgovorna za napredne gradišćanskohrvatske vježbe. Seminar „Jezik prez granic“ je intenzivan, tri ure dopodne i dvi ure navečer rezervirane su za intenzivno djelo.

Peljačice djelaonic zato pokušavaju pokazati različne pristupe, motivirati sudionice i sudionike na diskusiju i uvezati različne metode u predavanja. Kot povida Buranić je ovakov pristup dobro primljen. Pri završnoj anketi da su dostale jako dobar odziv na način posredovanja hrvatskoga jezika.

Zahtjevna dramska djelaonica

Na želju sudionic i sudionikov prošlih seminarov su ljetos organizirali večernju dramsku djelaonicu s glumicom i režiserkom Marinom Đorđević, ka drugačije djela u Beču. U pet dan je grupa morala zavježbati prvu sliku igrokaza Ive Brešana Hamlet u selu Mrduša Donja i na ovakov način progovoriti na izazovnom hrvatskom dijalektalnom jeziku.

Obljubljena hrvatska komedija iz 1970-ih ljet o predstavi Hamleta u nekom malom selu shranja u sebi čuda smiha i komike, ali i kritike na ondašnjem sistemu. Djelo na igrokazu, a osebujno na jeziku, potribovalo je čuda od sudionic i sudionikov, ali pokazalo je i veliku učinkovitost glume u učnji jezika i u predstavljanju pojedinca. Premijeru je pol uri dužička scena imala na završni dan, u subotu, na hotelskoj terasi. Peljačice, organizatorice i drugi hotelski gosti su nagradili veliki trud velikim aplauzom.

Paški kulinarium

Vlašići na otoku Pagu nisu samo po imenu zanimljivi za ovakov seminar. Zahtjevno je najti smješćaj za već od 40 mladih, ki odgovara različnim kriterijam. Partneri od DGMU-a da su im preporučili pansion u Vlašići, ki je jur ljeta dugo mjesto izletov (gradišćanskih) Hrvatov u Madjarskoj, povida Buranić.

A i za izlete nudi Pag osebujno na kulinarskom polju bezbroj mogućnosti. Tako su i za obavezni izlet na seminaru odabrali kulinarsko putovanje. Pohodili su Pašku solanu i siranu. Kot su mogli čuti je obadvoje usko povezano. Mladi paški sir se naime odredjeno vrime kupa u salamuri – slanoj vodi s barem 18% soli, ka med drugim daje ov širom poznati okus sira. A kako se ta rači, su sudionice i sudioniki mogli doživiti u degustaciji sira u selu Kolan.

Dobar odziv i daljnji seminari

Kot povida Vera Buranić, svako ljeto na koncu seminara prosu sudionice i sudionike, da ispunu opširnu anketu o seminaru. Feedback je uglavnom jako dobar. Osebujno ju veseli, da se mladi tako aktivno uključu i daju svako ljeto na novo vridne napomene i predlažu nove ideje.

Polag ankete bi skoro svi opet pohodili seminar. Mogućnost za to ćedu i imati. HAK naime planira i za dojduće ljeto opet, onda jur četvrto izdanje, „Jezika prez granic“.

Akreditiran projekt do 2027. ljeta

Hakovci su pokrenuli ov projekt po uspješnom dodiljenju Erasmus-projekta. Po dvi završeni projekti da su odlučili, povida Buranić, da ćedu se naticati za akreditaciju projekta. „Jezik prez granic“ je lani bio akreditiran. Za hakovce i partnere to znači, da je projekt do 2027. ljeta isfinanciran, povida Vera Buranić.

Morebit da ćedu na ov način najti nove ljude, ki se kanu uključiti u organizaciju i preuzeti projekt za dojduću generaciju.

Tereza Grandić