Ministar rada i mirovinskoga sustava Republike Hrva­t­ske Marko Pavić nazočio je u petak poslijepodne u Beču potpisivanju Sporazuma o s­u­radnji izmed Hrvatskoga za­voda za zapošljavanje (Hzz) i Austrijske gospodarske komore. S hrvatske strane Sp­o­razum je potpisao ravnatelj Hzz-a Ante Lončar, a s austrijske peljač Wifi Instituta (Institut za promicanje gospodarstva) Austrijske gosp­o­darske komore Michael La­n­dertshammer. „Cilj Sporazu­ma je, da u sljedeći dvi ljeti raz­vijemo jedan zajednički projekt ki će se ticati obra­zo­vanja zaposlenih.

Trenutačno je u Hrvatskoj velika potraga za djelatnom snagom, a posebice za programi pre­kvalifikacije i aktivacije ka­ko nezaposlenih, ta­ko i zaposlenih osob — cjelo­život­no obrazovanje.

BEČ — U Hrvatskoj se sa­mo 3 posto stanovničtva cjeloživot­no obrazuje. Cilj nam je 2020. kada će Hrvatska predsjedati Europskom unijom, upravo tu temu staviti u fokus i iskoristi­ti velika europska sredstva za obrazovanje zaposlenih i nez­a­poslenih osob, ke ćedu ići pu­tem Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje“, rekao je u intervju-u ministar Pavić dodavši:

„Ov Ugovor je prvi korak u tom smiru. Slijedeći su koraki djelaonica ku ćemo organizirati u Zagrebu, kade ćemo detaljnije razdjelati Ugovor, a mo­rem i najaviti da ćemo u Splitu 2020. imati završnu konferenciju ča se tiče hrvatskoga predsjedanja u formatu Vije­ća kim ću ja predsjedati, a ka će biti posvećena upravo cjeloživotnomu obrazovanju, digitalizaciji i djelatnim mjestam. Uputio sam službeni poziv au­s­trijskoj ministrici i austrijskim kolegam da Austrija bude zem­lja partner toj konferenciji i u­fam se da će to Austrija prihvatiti i da ćemo 2020. u Splitu viditi rezultate zajedničkoga djela kroz sljedeća dvoja lje­ta, kao i pozitivne primjere iz prakse ke ima Wifi u Austriji, a ke je moguće dobrim dijelom prenesti i u Hrvatsku“.

Ministar Pavić je istakao ka­ko je izuzetno zadovoljan da je jur drugi susret s Wifi Insti­tutom Austrijske gospodarske ko­more, ki ima „neprocjenjivo iskustvo“, dopeljao do potpisivanja sporazuma, i to još po­slidnjih dani austrijskoga predsjedanja EU-om.

„To je simbolično i nam bit­no, jer će nam iskustvo ko je Austrija imala tijekom tri svo­ja predsjedanja EU itekako koristiti u pripravi hrvatskoga predsjedanja, za ko smo i mi dosta ambiciozni“.

(S. Herek)

Kategorije