ŽELJEZNO — Utorak, 9. novembra su u Zemaljskoj galeriji u Željeznu otvorili izložbu kipara Tome Rešetarića i njegovoga nećaka Florijana Langa. Rešetarić izlaže svoje skulpture a Lang svoje slike. Ove dva Južnogradišćance veže i umjetnost i obitelj. Kipar (kamenoklesar i drivorezbar) Tome Rešetarić, ki je rodjen u Stinjaki, je ujac F. Langu.

Rešetarić u svoji skulptura naglašava estetičnu savrše-nost strukturov i oblikov i se bavi krugom i vrimenom, človičjim i simbolističkim.

Florijan Lang sve gušće namjesto kista i platna upotribljava skalpel i foto-aparat i producira većslojne kolaže.

Izložba u Zemaljskoj galeriji je otvorena dnevno još do 17. decembra.

Kategorije