ŠAMPOVAR — Ljetošnje farsko shodišće nas je peljalo u drugi dio velikoga dušobrižničkoga prostora Čajta-Čemba, u Šampovar (Hannersdorf). Prekoraknuli smo hatarsku meju Čembu i Čajtu a smo se po hataru i vratili iz Šampovara najzad u Rohunac. Kad smo lani prik Vlahije došli u Vincjet imali smo mašu, tako je bilo i ljetos u farskoj-hodočasnoj crikvi u Vincjetu počivak kad smo išli iz Rohunca u Šampovar. Farski moderator Günter Kroiss (vidi sliku zdola) — farski vikar je Josip Tolić — je u crikvi u Vincjetu govorio o sv. Evandjelju ko nam kaže da je žena obetežela.

Mi znamo kad smo betežni, da moć zgubimo. Zviranjak moći je: zvanje, dica, unuki, molitva u tišini, tako i kad budemo hodočastili u faru Šampovar. U prošnja smo molili da nam Bog daruje moć, neka nas očuva od nezaposlenosti, samoće, da ne ostanemo bez krova na glavom, od drogov, umiranja i od tuge. S lipom jačkom smo dičili Majku Božju ku je peljala časna sr Anastazija Bucolić ka je isto hodočastila od Rohunca i Vincjeta u Šampovar. Crikva je posvećena Marijnomu rodjenju. Farski moderator Kroiss je imao zanimljivu prodiku, da samo bogati se rado procesiraju jer imaju zaslužak. Moguće je da bogati podmažu advokate, da je udovica htila dostati svoj pinez najzad, ali nije imala šanse da dojde do svojega pineza. Nepravičnost je na svitu. Pravo i nepravda. Potiskivanje-diskrimacija-potiskivanje dice, kao na primjer da je bigunska obitelj, ka je čekala azil, morala Rohunac ostaviti. Dojduće farsko shodišće 2011. nas pelja u Ratištof.    (vili tišinaj)

Kategorije