Nju su sakupljali u takozvanoj plavoj mapi, ka je sada izašla pod naslovom »Hrvat­ski za dicu« u predjelanom obliku. Peljačica projekta je bila studijska nadsavjetnica mag. Zlatka Gieler. Kako je naglasila pri prezentaciji u čuvarnici u Filežu 18. junija (HN su o tom pisale) podilili su ljeto u pojedina poglavlja i teme i dodali jačke i pjes­mi­ce.

FILEŽ — Zlatka Gieler je u ovkiru Hkd-a skupa s odgojiteljicom Nicole Varga strukturirala i obnovila jur postojeću »Plavu mapu« i su odredjenim temam, kao npr. jesen ili Božić, dodali različne igre, povidajke tako da je to nastala jedna cjelina, je rekla Zlatka Gieler uz nazočnost brojnih odgojiteljic. Tokom proširenja su obnovili i cijeli izgled mape, ka sadržava oko 300 novijih i starih jačkic, pjesmic i igar. Na početku »Plave ma­pe« 1989. ljeta stoji ideja odgojiteljic i inicijativa da tribaju nove podloge za hrvatski odgoj u čuvarnica. Po prvi razgovori su svenek dodali n­ove listiće postojećim hrvatskim podlogam, kašnje su počeli prevadjati iz nimškoga i engleskoga i dodali svako lje­to par čedulic, je rekla Zlatka Gieler. Zbog toga su podlogi tokom ljet iz svega onoga, ča se triba u praksi, tako narasli.

Mali tamburaši iz Bandola pod peljanjem Dominika Tali­jana su pratili dicu iz čuvarnice Fileža ka su predstavila različ­ne kratke igrice pod peljanjem odgojiteljice u Filežu Marije Domnanović.

U ovoj mapi, ku su sastavile odgojiteljice i pedagogice iz cijeloga Gradišća, se moru naj­ti različne nove ali i obdjelane hr­vatske jačke i igrice s pogledom na zanimljive te­me za dicu.
 

(uredn.)

Kategorije

Slike