Velika i glasna buka i u austrijskoj javnosti, jer da Austrija na priliku u prispodobi s Danskom ali pred svim i s Velikom Britanijom i Izraelom nije mogla osigurati dovoljno dozov cipiva protiv koronavirusa na svitskom tržišću. Takova diskusija i navodno zbantovanje, da svitske tvrtke, firme ke proizvodu ovo cipivo, Austriju ne tretiraju fer i da se pošteno ne zgledaju na to da i u ovoj zemlji kanimo imati dovoljno i najboljega cipiva protiv ovoga virusa u svi mogući mutacija. No ne…!!!

Svaki ki i svaka ka je odrastao/la u prošlosti u neki relativno „normalni“ uvjeti, je bio suočen s tim da je sustavni dio života trženje, prodavanja, kupovanje, preprodavanje, sajmarenje i pokušaj da se lakocjenije kupuje nego se pak prodaje. To je takozvani reibach iliti zaslužak. A oni ki su malo zvitiji, imaju prednost, moru još od toga i živiti, a oni ki prodavaju i preprodavaju od toga živu još bolje. Zato i ne čudi odredjeni sloj ljudi u ovoj državi, da je Austrija dostala manje cipiva nego druge države, takonpr. i zgora spomenute.

Ove velike tvrtke, farmazeutske firme širom svita od toga živu da zaslužuju s tim, ča produciraju. A nije nikakkova tajna da je upravo ova branša jako bogata, da prosi dijelom eksorbitantne, i nepoštene cijene za svoje proizvode. Ali ljudi su pripravni to platiti, jer ako ide za zdravlje ili za produženje života, onda nima mjere i nima vrha do koga se ne bi dizale cijene. A to znaju BioNTech/Pfizer,AstraZeneca, Moderna, Sputnik V itd. itd. Svi ovi su uložili najvjerojatnije i čuda pinez, snage i mozga u razvijanje cipiva. A od toga sada kanu imati profit. Svaki kani čim ranije tim već prodati od drugoga — a svaki, naravno, kani za svoj proizvod na domaćem i svitskom tržišću dostati čim višu cijenu. A cijenu odredjuje ponuda i potražnja. A gdo već plaća, će dostati i ranije i već. Gdo to nezna, je ili odrastao pod staklenim poklopcem, je naivan ili negira zakon gospodarstva. Sada očekivati fer postupanje proizvodjačev cipiv jednostavno nije fer ni pametno.

Gdo već plaća dostaje ranije i već i bolje. To je zakon gospodarstva.Vidi nam se to ili ne! U času kada je od države sve točno odredjeno, kade se država brine za sve, kada sve već ljudi očekuje od države i politike (a tim i od političarov) da sve odlučuju za svoje državljane, ljudi već nisu ni naučni, ni voljni a još manje sposobni da i sami brinu o sebi. Za sve triba odredbe, očekuje se da ne gdo drugi preuzme odgovornost, za sve se najdu odvjetniki ki su po američkom uzoru voljni sve utužiti, da se zbog neuspjehov najprvo okrivlju drugi…

Zaista negdo ozbiljno razmišlja o tom zač je Izrael tako dobro opskrbljen sa cipivom. Od Židovov smo se u povijesti mogli puno naučiti— i kako se uspješno trži!

Kategorije