ŽELJEZNO — Ovogodišnje naticanje u strani jeziki, takozvani »Sprachencontest« za sridnje i više stručne škole se je tretoga marca po 11. put održao u Pedagoškoj visokoj školi u Željeznom. Školarice i školari su se naticali u šest jezikov. Svaka škola je mogla javiti po dva kandidate.

 

Za hrvatski jezik su se naticale trgovačke akademije iz Matrštofa, Gornje Pulje i Santaleka (Stegersbach) i viša škola za ekonomska zvanja Theresianum u Željeznu.

 

Tema je ovo ljeto bio „šport“. Prvo i treto mjesto su položile Aleksandra Kuprešak i Tanja Popadić iz Trgovačke akademije Matrštof, a drugo mjesto Klaudija Fellinger iz trgovačke akademije u Gornjoj Pulji (Hrvatske novine su o tom jur pisale: op. ur.). Dodiljenje nagradov su većjezično muzički oblikovale školarice Theresianuma ke pohadjaju izobrazbu za jačenje pod peljanjem Christiana Drea.

 

(angelika kornfeind)

Kategorije