Zastupnik austrijskih narodnih grup, ke su učlanjene u Centar austrijskih narodnosti (Can) pri skupnoj konferenciji za novinare, 3. oktobra u Beču su izrazili svoje nezadovoljstvo u vezi s noveliranjem Zakona o narodni grupa. Unisono kritiziraju djelovanje djelatnih grup u okviru Saveznoga kancelarstva, posebno ali onu, ka se bavi strukturalnimi i pravnimi pitanji.

Potribuju, da bi se djelatne grupe morale zgledati pred svim na potribovanja pojedinih narodnih grup. Nijedan od njih ne kani biti „štafaža“ je naglasio tajnik Hkd-a u Gradišću, mr. Jandre Palatin.

 

BEČ — Zastupniki narodnih grup unutar Centra austtrijskih narodnih grup potribovali su u konferenciji za novinare, da djelatne grupe još u ovom misecu predložu nacrt za noveliranje zakona. U slučaju da ov cilj ne dostignu, ćedu člani djelatnih grup istupiti iz ovih gremijev. 

To je potvrdio i pravnik mr. Jandre Palatin od Hrvatskoga kulturnoga društva u Gradišću (Hkd) rekavši uz ostalo „Ako bude ovako dalje teklo bez konkretnih rezultatov ćemo si premisliti, koliko smisla ima, da dalje sudjelujemo u ti grupa“.

 

Dosada da su zastupniki narodnih grup po svakoj sjednici došli do zaključka, da sudjelivanje u djelatnoj grupi o strukturalni i pravni pitanji nije imalo smisla. Oni da ne kanu biti „štafaža“ Saveznoga kancelarstva, je rekao Palatin.

 

Pri konferenciji za novinare u prostorija Austrijskoga centra narodnih grup u Teinfaltstrasse u Beču su narodne grupe takaj i upozorile na nezadovoljstvo u pogledu na sadašnje podiljenje subvencijov sa strane Saveznoga kancelarstva. „Prvič se jur desetljeća dugo nije minjala višina subvencijov. Drugič nas bludi, kako se te subvencije odredu i kada se isplatu“, je kritizirao Palatin. Hkd da još svenek čeka znatan dio subvencijov za tekuće ljeto. Kako je nadalje istaknuo Jandre Palatin, daljnja točka potribovanj su žive subvencije. Ovde bi moglo dojti do problema, da ćedu društvam faliti kvalificirani suradniki, kad stupu sadašnje žive subvencije u mirovinu. „Dosada smo imali signale, da se žive subvencije nećedu produžiti, a to bi pak bio velik problem za Hkd i druga društva, jer ćedu zgubiti jedine profesionalne suradnike“, je rekao Palatin. „Jezik narodnih grup neka bude istovridan službeni jezik u oni općina, u ki je sel s dvojezičnom topografijom. Potribni da su i dvojezični formulari u tiskanoj i elektronskoj verziji“ a Palatin je nadalje naglasio, da se u općina neka poviši motivacija za korišćenje dvojezičnosti i da se izgradi medijska ponuda i da neka postoji pravo na dvojezično podučavanje od čuvarnice do mature.

(ur.)

Kategorije