Petar Tyran

Stalno Erdoğanovo nagražanje, da će pustiti iz­biglice da poplavi države Europske unije ako mu ova ne daje još već pinez. D­a­kle neprestano ucjenjuje (erpressen) EU. U medjuvrime­nu su turski ods. muslimanski nemiri poplavili jur i Beč, za ke se sada jur i službeno tvr­di da bi iza toga stala i tajna služba Turske i nje predsjednika Recepa Tayyip Erdoğana. A kao vrhunac svih tih „provokacijov“ protiv krš­ćan­skoga odnosno prosvitljenoga (aufgeklärt) Zapada sada još i pretvaranje Aje Sofije u džamiju. Puno je toga, na čem Zapad momentano ima gristi, žvakati i probaviti.

Unesco i EU žalu zbog od­luke turskih vlasti o promjeni statusa Aje Sofije, jer je turski predsjednik Erdoğan proglasio u petak, 10. julija o. lj. istanbulski Muzej Aja Sofija otvorenim za muslimanska bogoslužja. I to ove najstarje i najznamenitije cr­i­kve pred svim i za pravoslav­ce, a kašnje pak pet stoljeća džamije a konačno Muzeja, pristupačnoga za sve.

Gdo ili ča je Unesco? Uni­ted Nations Educational, Sci­entific and Cultural Organi­zation = Organizacija za obrazovanje, nauku i kulturu Ujedinjenih narodov je specijalna agencija UN osnovana 1946. ljeta. Osnovni cilj organizacije je da doprinese miru i sigurnosti kroz podr­žavanje suradnje med nacija­mi kroz obrazovanje, nauku i kulturu kao metode pospi­šivanja univerzalnoga poštovanja pravde, zakona, ljud­skih prav i osnovnih ljudskih slobodov. Unesco ima 195 zemalj članic, a glavno sidiš­će organizacije je u Parizu s prik 50 uredov širom svita.

Unesco dakle „jako žali“ zbog odluke turskih vlasti, do­nesene bez prethodnog dijaloga, da izmini status Aje S­o­fije ka se nalazi na popisu svitske bašćine, jerba Unesco-a, rekla je u petak direktorica te organizacije.

Erdo­ğan proglasio je istan­bulsku Aju Sofiju otvo­re­nom za muslimanska bog­o­služja, potom je sud odlučio da je pretvaranje te nekoć bi­zant­ske crikve u muzej 1934. ljeta bilo nezakonito.

Audrey Azoulay, direktori­ca Unesco-a je isti dan izrazila diboku zabrinutost ambasadoru Turske pri Unesco-u“, objavila je u priopćenju organizacija. „Aja Sofija dio je povijesnih zona Istanbula upisana na popis svitske ba­šćine Unesco-a“, naglasila je direktorica organizacije, jer se radi o „remek djelu (Mei­sterwerk) arhitekture i jedin­stvenom svidočanstvu susreta Europe i Azije kroz stolj­e­ća. Nje status muzeja predstavlja univerzalnost nje baš­ćine i od nje stvara snažan sim­bol dijaloga“, nastavlja ona. Aja Sofija je važan spomenik kako kršćanskoga Bizanta tako i muslimanskoga Osmanskoga carstva, danas jednom od najposjećenijih mjest u Turskoj. Sad, Grčka i crikveni čelniki zabrinuti su zbog minjanja statusa ovoga spomenika iz 6. stoljeća.

Kategorije