Na poziv Slovenskoga prosvetnoga društva Šentjanž v Rožu (St. Johann i. Rosental) na čelu s predsjednikom Hanzijem Wieserom sudjelovao je Folklorni ansambl Kolo-Slavuj na tamošnjem Tamburaškom festivalu, koga su održali subotu, 10. julija u k&k (kulturnom & komunikacijskom centru) Šentjanž.

Na ovom tradicionalnom festivalu svako ljeto nastupaju sve tamburaške grupe koruških Slovencev i kao poseban gost jedna grupa „iz vana“. Geslo ovoga festivala je i geslo Tamburaške grupe Tamika iz Železne Kaple (Bad Eisenkappel): „Sudjelovanje u projekti s različnimi kulturnimi društvi i na ta način povezati kulturu i „kulturnjake“ (one ki stvaraju kulturu — Kulturschaffende). Pokazati raznovrsnost tamburaštva i u tom skupnom djelovanju stvoriti duhovnu povezanost. Tamburaštvo i tambura kao instrument ima med koruškimi Slovenci čuda dužu tradiciju nego med Hrvati u Gradišću. Jur pred 120 ljet je tambura prik Češke dospila med Slovence i do danas postoji ova živa muzička tradicija, ku gaji u nekoliko tamburaških grup kao npr. u Loča (Latschach), Železnoj Kapli ili u samom Šentjanžu.

Jedan od glavnih motorov i veliki mentor u tamburaškoj sceni med koruškimi Slovenci je Hanzi Gabriel, na čiju inicijativu je ne samo osnovano nekoliko grup u Koruškoj kao i tamburaška grupa Fermata u Beču, nego ki je pred nekoliko ljeti i inicirao ov festival. Pred svim i njemu triba zahvaliti, da je opet ojačala kulturna suradnja, ka je postojala iz svega početka med Kolo-Slavujem i različnimi kulturnimi ustanovami i grupami koruških Slovencev.

Ansambl Kolo-Slavuj bio je izvanredno dobro primljen i od domaćinov i od publike, i mogao je pokazati dio svojega repertoara hrvatskih tancev i jačak iz Gradišća. (gnk)

Kategorije