Retinol je čisti oblik vitamina A, točnije rečeno vitamina A1. U tijelu se on pregradjuje u tretinoin. Jur zdavno vračitelji retinol hasnuju kot efektivno sredstvo protiv naborov, neelastične kože i  neželjene pigmentacije. Jur niska koncentracija, i to do jednoga procenta, jača vezivno tkivo (Bindegewebe) i zaustavlja djelovanje encimov, ki razgradjuju kolagen. I pacijentom, ki imaju jake prišće, dostaju retinol na recept, ar on liječi i akne.
Najveća zanost vitamin-A-kiseline postoji u tom, da nažalost jako more nadražiti kožu. Zato se retinol u kozmetiki smi hasnovati samo u koncentracije do 0,3 procentov. U Ameriki je dopušćan jedan procenat.
Retinol je otkrit jur 1909. ljeta. Dugo vrime se je hasnovao samo protiv akne. Danas se hasnuje i protiv naborov. Prilikom stoljetnoga rodjendana doživljava svoj boom u mnogi produkti. Retinol je ono djelotvorno sredstvo, za ko bojse postoji 2000 študijov. To je uzrok, zač za retinol u kozmetiki valja takozvani
standard zlata (Goldstandard). To je pojam iz bankarstva, ki odredjuje mjernu letvu (Messlatte), po koj se moraju orijentirati sve druge djelotvorne supstancije. I zato je re-
tinol zlata vridan. Produkti, ki sadržavaju retinol, stoju med 28 do 150 eurov.

Kategorije