Hrvatska je sva poglavlja pregovorov o pristupu završila s Europskom unijom. Tim je otvoren put za puno članstvo. Odnosi med Hrvatskom i Gradišćem ili drugimi regijami Panonije se jur dugo ne ograničavaju samo na skupni povijesni jerb ili na funkciju mosta, ku zauzima naša hrvatska narodna grupa. Jur sada je Hrvatska važan tržišni partner za Austriju. Tradicionalno dobri odnosi med Gradišćem i Hrvatskom mogli bi u budućnosti postati još važniji — izjavio je predsjednik Kluba inž. Rudolf Strommer, predsjednik Europskoga odbora u Gradišćanskom zemaljskom saboru.

ŽELJEZNO — Austrija je najveći ulagač, investor u Hrvatskoj, austrijska poduzeća su zastupana u skoro svi sektori hrvatskoga gospodarskoga ži-vota. Ovu šansu mogli bi još već iskoristiti po pristupu Hrvatske Europskoj uniji. A nadalje je izjavio Strommer „Hrvatska je preobladala zadnje pripreke pred svim u područji uprave, pravosudja i borbe protiv korupcije, ali EU će i nadalje točno promatrati daljnji razvitak. Na svaki način i u budućnosti triba ispuniti oštre naloge.“ Formalno ćedu ministri vanjskih poslov Europske unije 20. junija odlučiti o konačnom pristupu, onda države-članice moraju ratificirati a i hrvatski narod sām mora o tom oldučiti u referendumu — je rekao Strommer — i je istaknuo, kako da je EU-skepsa u Hrvatskoj narasla uoči teške gospodarske situacije“.
Kako je Strommer nadalje izjavio „hrvatski političari stoju pred teškimi zadaćami — isto kao i njevi kolege širom Europe — da otkriju populiste, ki okrivljuju EU za sve nedostatke i da na drugu stranu gradjanom dalje daju konstruktivne i transparentne informacije.
Zamjenik zemaljskoga poglavara, mr. Franz Steindl pod geslom „Hrvatska je srdačno dobrodošla“ piše u svojoj izjavi prilikom pozitivnoga završetka pregovorov Hrvatske za EU da je ovo „logična konzekvencija intenzivnih pregovorov (…) a prijem Hrvatske u ovu zajednicu držav je dobitak ne samo za Hrvatsku, nego od toga će imati koristi i Austrija. Hrvatska je srdačno dobrodošla da aktivno suoblikuje Europu kao mirovnu i gospodarsku zajednicu a tim će i uspiti da Europa skupa zraste.“ (ur.)

Kategorije