U Kulturnom centru Gornje Šice je još do 31. oktobra otvorena izložba umjetnice Kristine Grafl. Pod naslovom „U prostoru i vrimenu“ prezentira slike u akrilu i grafi­č­na djela. Vulkaprodrštofka Grafl, ka ljetos svečuje svoj 70. rodjendan, se jur 40 ljet intenzivno bavi i likovnom umjetnošću i pisanjem.

GORNJE ŠICE — Kako je rekla Kristina Grafl prilikom otvaranja sovje izložbe u Kulturnom centru u južnogradiš­ćanski Gornji Šica je jur kao divičica počela slikati, kad joj je slikanje svenek bilo jako važno. K. Grafl je studirala di­zajniranje tekstilijov kod profesorica Emy Hudecek, ka ju učila, ča na primjer činu miši­ći, ako človik stisne šaku.

Prije 40 ljet je Kristina Grafl počela izlagati. Tokom ljet je minjala od tehnike ulja na pla­t­nu na mišanu tehniku, akril, grafiku i pisanje. Većinom kao prvo nastane slika, pak slijedi tekst. Ali koč joj neki tekst slu­ži kao inspiracija za sliku, je rekla Grafl za Hrvatsku reda­k­ciju Orf-a Gradišće.

Dominantne farbe u Graf­lo­vi slika su črljena i žuta farba. Žuto kao svitlo a črljeno kao simbol za kozmičku povezanost i zviranjak svega života, veli umjetnica sama o sebi. Nje slike su obično bez naslova, da gledatelji pri gledanju sami mo­ru premišljavati i si za sebe ne­što sobom zeti.

U 2015. ljetu je u ediciji lex liszt 12 izašao dvojezični svezak pjesam Kristine Grafl s n­a­slovom »Spurenlese/Slijedi«. Izložba Kristine Grafl u Kuz-u u Gornji Šica je otvorena još do 31. oktobra.         

(uredn.)

Kategorije