„Večeras je naša fešta!“ je bilo geslo zabavnoga muzičkoga večera s težišćem na degustaciji domaćih uzlopskih vin. Subotu, 26. maja u Čelajevom malinu su to  bili brojni trenutki užitka, ki su stali u znaku muzičke zabave i svečevanja, ali pred svim hrvatske glazbe. Poznati tamburaški sastav Berde Band iz Slavonske Požege, Hrvatske i zabavni sastav Pinkica iz Petrovoga Sela su svirali za ples. Na tom večeru je kumaj ko grlo ostalo ni tiho ni suho a člani Tamburice Uzlop su pogostili brojne goste.

Nedilju, 27. maja je pak bio „poljanski folklorni festival“ u dopkom punom škadnju Čelajevoga malina — uz folklorne izvedbe na visokom domaćem nivou.

 

UZLOP — Subotu, 26. maja se je puno ljudi odazvalo pozivu na svetačni akt u Čelajev malin, tako uz vrh komunalne uzlopske politike na čelu s načelnikom Jivom Šumićem (ÖVP) i njegovim zamjenikom Pavlom Walzerom (SPÖ) su došli i predsjednik Zem. sabora Gerhard Steier i zastupniki Ossi Kliković i Rudi Strommer. Svi oni su u svoji govori istaknuli važnost Tamburice Uzlop kao nositelja kulture i Hrvatstva a takaj i važnu ulogu u narodnom obrazovanju. Da su se i načelnik i vicenačelnik u svoji govori ponosili s ovom institucijom u Uzlopu se po sebi razumi, ne na zadnje i zato, jer su obadva bili dugoljetni aktivni člani Tamburice Uzlop. Mirko Sinovac dugoljetni peljač ovoga ansambla i takorekuć mastermind je u svojem izlaganju istaknuo povijest društva.

 

„U ljetu 1962. rodila se je pri putovanju kroz Hrvatsku, u Križevci ideja, da bi u Uzlopu utemeljili tamburaški zbor. Cilj je bio, nuditi domaćoj mladini, junakom i divojkam otvorenu družinu, mogućnost naučiti svirati na tamburi. Ali po prvi uspjehi se je vrijeda pokazalo, da nastupanje u bijeli košulja i bluza i u škuri hlača i haljina zame svakomu nastupu bilo kakov čar. Izostajali su polagano nastupi i samo igrokazi, ki su se redovito učili, držali su zbor nekako na noga. Stoprv devet ljet po utemeljenju ugodalo se je nabaviti nošnju: uzlopsku narodnu nošnju, izdjelanu po stari predloški i slika. Za novo opravni i novoformirani zbor, peljao je sada put naglo u višinu. Slijedili su pozivi na nastupe i na turneje.

 

Kad je u drugoj polovici 20. stoljeća naš gradišćanskohrvatski jezik dospio u defenzivu, u selu je tamburica dostala važnu funkciju. Pokazalo se je, da se more kroz konzekventnost u zboru, kroz jačke, redovito jačenje i učnju igrokazov, gajiti, vježbati i zadržavati, barem u ograničenom krugu, naš stari hrvatski jezik. Uz ovo spoznanje sastavili su se kašnje i društveni statuti Tamburice Uzlop: Gajiti i održavati gradišćanskohrvatsku tamburašku muziku i gradišćansko-hrvatske tance, kao i čuvati osobitosti i samostalnosti jezika, običajev i kulture hrvatske narodne grupe u Gradišću.

 

Tamburica Uzlop je utemeljena 1962. i gleda najzad na uspješnih 50 ljet. Bilo je nezbrojnih muzičkih i društvenih vrhuncev i doživljajev — početo od prve nabave instrumentov prik različitih turnejov okolo svega svita do izvrsnih nastupov na televiziji. Tamburica Uzlop se je kroz sva ta ljeta trudila obdržati i gajiti hrvatsko dobro, narodnu jačku i tance kao i hrvatsku rič.“

 

U jubilarnom ljetu 2012. nudu brojne priredbe za publiku. S jedne strane kanu publiki dati diblji uvid u mnogovrsno stvaranje ansambla a s druge se prijateljem hrvatskoga folklora zahvaliti na njevom dugoljetnom podupiranju i povezanosti s ovim društvom.

(uredn.)

 

>> Galerija - "Tamburica Uzlop slavi 50 ljet svojega postojanja u Čelajevom malinu"

Kategorije