Govorač Narodne stranke za narodne grupe, zastupnik u Nacionalnom vijeću di Niki Berlaković je prilikom »Svit­skoga dana Romov« u izjavi potribovao aktivne mjere pod­upiranja Romov na širokoj europskoj razini. Prilično 12 milijuni Romov da je podilje­no na skoro sve države EU i zbog toga da je Europa du­ž­na čuvati i podupirati ovu najveću narodnu manjinu u Europi.

BEČ — U svojoj izavi petak, 7. aprila nacionalni vijećnik Ni­ki Berlaković je naglasio kako „Narodne grupe su jezična i kulturna veza med nacionaln­i­mi državami i pripadniki na­rodnih grup“. Pripadniki poje­dine narodne grupe su pri­ro­d­ni veleposlaniki matične zemlje i regije u koj sada živu, a to čudakrat prik granic. Zbog to­ga bi Europska unija morala podupirati jezične i kulturne posebnosti pojedinih narodnih grup, da bi trajno očuvala nje­vu egzistenciju, je izjavio Niki Berlaković, ki sada ujedno vr­ši funkciju predsjednika Austrijsko-hrvatskoga društva.

Uoči »Svitskoga dana Ro­mov«, ki se svečuje 8. aprila u spomen prvomu Svitskomu kongresu Romov (priredili su ga od 8. do 12. aprila 1971. lje­ta u Londonu) je bio povod Berlakovićeve izjave. Spomenuti kongres je bio jedan od najvažnijih dogadjajev u povijesti Romov. Tada su se ujedinali o romskoj zastavi i služb­e­noj himni. Nadalje su se onda ujedinali i o službenom romskom jeziku (romani chiba), kao i o službenom preuzimanju naziva, imena Rom, ča u romskom jeziku znači človik a iz­raz Cigan se smatra rugalicom.
Četvrti Svitski kongres Ro­mov 1990. ljeta u Poljskoj je pak odlučio, da se 8. april, dan kada su otvorili 1. Kongres u Londonu, proglasi »Svitskim danom Romov«.

(uredn.)

Kategorije