Dr. Manfred Frey, bivši potpredsjednik Austrijske Nacio­nalne banke učlanjen u u­dr­u­gi Saveza folk­s­dojčer­skih domorocev je u privatnom zva­nju bio direktor Financij­sko­ga ureda za Beč, Dolnju Au­striju i Gradišće. Kao pripadnik nimške narodne gru­pe u 1945. ljetu, po koncu II. svitskoga boja, skupa s osta­limi Nimci prisilno morao je ostaviti svoju i domovinu svo­jih ocev i praocev u južnoj Moravskoj (Češka), selo Jaroslavice (Joslowitz). Razgovor je stao pod geslom „Ča povezuje Staroaustrijance i sudetske Nimce s moravskimi Hrvati?“. Razgovor je pe­ljao Petar Tyran a uvodnu ključnu bilješku je dao mag. Tibor Jugović, predsjednik Hrvatskoga centra u Beču.

BEČ — Bivši direktor Finan­cijske direkcije za Beč, Dolnju Austriju i Gradišće dr. Manfred Frey održao je u srijedu 6. aprila u sklopu »Razgovora u Centru«, zanimljivo predava­nje na temu „Ča povezuje Sta­roaustrijance i sudetske Nimce s moravskimi Hrvati“.

Kao pripadnik nimške naci­onalne manjine dr. M. Frey je 1945. ljeta, po II. svitskom bo­ju, zajedno s ostalimi Nimci prisilno morao napustiti svo­ju domovinu u južnoj Moravskoj (danas Češka) i svoje selo Jos­lowitz (Jaroslavice) na današ­njoj austrijsko-češkoj granici. Razgovor s dr. Freyjom je pe­ljao kurator u Hrvatskom ce­n­tru i glavni urednik HRVATSKIH NOVIN Petar Tyran.

Govoreći o poveznica Staro­austrijancev i sudetskih Nim­cev, odnosno etničkih Nimcev ki su živili u zemlja češke k­o­rune ke su kasnije postale sas­tavni dio države Čehoslovačke, s moravskimi Hrvati, dr. Frey je istakao kako je cilj predava­nja „ne zaboraviti povijest i strahote moravskih Nimcev i Hrvatov, ke su komunisti ise­lili i raselili po II. svitskom b­o­ju“, a ki su danas u Češkoj pri­znata autohtona nacionalna manjina pod obrambom »Europske povelje regionalnih i ma­njinskih jezikov«.

Prema statistikami, danas u Češkoj živi oko 1.800 Hrvatov — koliko njih su pripadniki južnomoravskih Hrvatov, ki pri­p­adaju korpusu današnjih gr­a­dišćanskih Hrvatov, se točno na dā reći. Ali oko trećina njih se je na poslidnjem popisu sta­novničtva izjasnila da su pripadniki nacionalne manjine: m­oravski Hrvati. Komunisti su 1947./1948. ljeta raselili Hrvate u sjevernu Češku, a mnogi su i emigrirali odnosno pobig­li u Austriju i Nimšku.

Na predavanju je bio i Joza Lavička, najstariji kulturni ak­tivist, sabirač i čuvar narodno­ga blaga moravskih Hrvatov, ki živi u Beču i ki je uz ostalo izdao dvojezičnu hrvatsko-ni­m­šku enciklopediju o svojem se­lu Frelištofu (Jevišovka) u Mo­ravskoj, a ki je dao veliki doprinos za opstanak moravskih Hrvatov.

(Snježana Herek)

Kategorije