Božja kravica, šaripave, puzipave, babica su naši izrazi, ke moremo najti u gradišćanskohrvatskom rječniku za nimšku rič Marienkäfer. U narodnom vjerovanju je Božja kravica nebeski glasnik Divice Marije. Bojse da čuva dicu i liječi betežne, ako k njim doleti. Nikada se ona ne smi stresti ili ubiti, ar to bi značilo privući nesriću. Zbog svoje hasnovitosti u poljodjelstvu su seljaki mislili, da su ova puzeta dar Jezuševe Majke. Božja kravica, ka ima sedam točkic, se u Švedskoj zove „Marijina službena ključev“.

Te točkice se odnosu na sedam vrlin Blažene Divice Marije.
 
Cijela jata božjih kravic hasnuju obloke ili vrata kot svoje prebivališće. Oko deset ljet dugo se azijatska božja kravica,  harmonia axyridis, širi u Europi i si zimski kvartir išće u naši stani. Mirno ju moremo pustiti van, ar ovo puze lako more prezimovati vani. Prvobitno su se ove dražesne živinice iz Japana i Kine hasnovale protiv škodljivcev, i to protiv vuši. One se brzo pomnožavaju i su rezistentnije nego naše domaće vrsti, ke one još i najzad rivaju. Azijatski kukac djelomično još i žere udomaćenoga. On se još i u varoški okviri ćuti dobro. S estetskoga gledišća je azijatska božja kravica znamda još i lipša nego domaća, ar naime postoji u mnogi šari varijacija.