Na poziv Saveznoga kance­larstva u četvrtak, 5. aprila zastupniki svih šest Savjetov o narodni grupa (hrvatski, slovenski, češki, slovački, m­adjarski i romski) sastali su se u skupnoj sjednici u Kancelarstvu i se predstavili d­ezigniranomu šefu sekcije veleposlaniku Wolfgangu  Schallenbergu. Prilično 80 ljudi je sudjelivalo pri sjednici sa zastupniki Kancelar­stva. Na dnevnom redu su bili školstvo, mediji i štampa, podupiranje narodnih grup i reforma zakonskih temeljev. Jednoglasno su zaključili re­zoluciju za podupiranje šta­m­pe a druga je za noveliranje zakona za privatne škole.

BEČ — Zastupniki svih šest Savjetov su se priključili rezo­lu­ciji Orf-vijeća publike o dodatnoj televizijskoj emisiji o narodni grupa, to bi bilo pol ure dodatne u tajednu na Orf 2 ili Orf III, ča je potribovanje i narodnih grup, je rekao pred­sjednik Savjeta za hrvatsku na­rodnu grupu, Stanko Horvat.

U pogledu na školstvo i naobrazbu su zaključili rezoluciju, ka obuhvaća različne točke, početo od naobrazbe učiteljev, otpodnevnoga podvaranja di­ce ča do noveliranja Zakona o privatni škola. Uza to su pri sje­d­nici predstavili zastupnikom Kancelarstvu situaciju u pogl­e­du na podupiranja. 25 ljet du­go da nije bilo niti povišenja podupiranja, niti se je isplatila inflacija — ta se je subvencija de facto smanjila na polovicu, kritizira Horvat. Ta manjak  neka se iz­jednači i inflacija da se neka isplati. Mnoga društva da su ugrožena u egzistenciji.

Kancelarstvo je obećalo, da ćedu do polovice ljeta isplatiti sve subvencije. Dosadašnje če­kanje do konca ljeta je polag Horvata peljalo tomu, da su si morali zeti kredite, na pri­m­jer za plaću suradnikov. Politi­čki zastupniki u Kancelarstvu su kazali zanimanje za agen­de n­a­rodnih grup, je rekao Horvat.

Kategorije