Žilet žice su bile prvi korak, a sada na granica počinju oštre kontole za sve!

LJUBLJANA — Uprava slo­venske policije je objavila da raspolaže dovoljnimi kadrov­ski­mi i tehničkimi kapaciteti za obavljanje granične kontrole po novi standardi, ali ne isklju­čuju povrimena čekanja i nastanak kolona pri ulasku i izlasku iz Slovenije, osobito u dane vikenda i praznikov, kad je promet najgušći. No, u Poli­cijskom sindikatu Slovenije tvr­du kako to nije točno tr da nije osiguran dovoljan broj ljudi ni tehničkih sredstav za ovakov pojačani obim posla. Stoga u sindikatu očekuju da ćedu se na granični prijelazi s Hrvat­skom stvarati velike kolone i gužve. Pogotovo na takov sc­e­narij upozoravaju u vrime svet­kov i predstojeće turističke sezone. Prvi veliki prometni čepi na granici, zbog primjene ove uredbe, očekuju se u vrime va­­­z­menih svetkov. Da slovenska policija na granični prijelazi ne namjerava pojačati broj službenikov u vrime turističke sezone potvrdili su službeno i u tamošnjoj Generalnoj policij­skoj upravi.

Putnikom se pak savjetuje da prije odlaska prema grani­č­nom prijelazu provjeru status svojih dokumentov, posebno ako su u zadnja dvoja ljeta oni bili otudjeni, izgubljeni ili u­škodjeni. Ovo je potribno da bi se uvjerili da su podatki o dokumenti točno uneseni u državni i ostala baza podatkov. Nadalje, da provjeru jesu li nje­vi putni dokumenti valjani, in­formiraju se o stanju na grani­čni prijelazi prije polaska na putovanje, izaberu granične prijelaze s manjom frekvencijom prometa ili da kreću na putovanje u dijeli dana i tajed­na kada su gužve uobičajeno manje, izbignu putovanje tijekom vikenda i, naravno, da bu­du strpljivi i slijedu upute policijskih službenikov na grani­čni prijelazi i unutar zemlje.

Zabranjeni predmeti

Prema procjenam, velike gu­žve se moru očekivati i na ula­sku u Hrvatsku iz Srbije i Bos­ne i Hercegovine. BiH mediji upozoravaju kako putniki na ulasku u Hrvatsku moraju ima­ti izmed 35 i 70 E za svaki dan boravka u zemlja EU, da moraju imati putovnice ke valjaju najmanje tri misece (u neki dr­žava i 6) od datuma planira­no­ga boravka. Zabranjeno je pre­nositi meso, pa ni u sendvi­či, i mlične proizvode. Sa­dje, povr­će, slatkiši, hrana za bebe i ku­ćne ljubimce su dopušćeni, ali u ograničeni količina.

(ur.)