Nedavni teroristički napadi u Beču i Nici pokušaj su pod­rivanja medjuvjerskoga dijaloga i suradnje, rekao je 4. novembra papa Franjo. Tije­kom svoje tajedne audijencije, Franjo je rekao da se sve okrutniji obliki terorizma ši­ru Europom, a posebice je spomenuo napade u Austriji i Francuskoj. Poglavar 1,3 milijarde katoličanov diljem svita nazvao je napade „žalosnimi dogadjaji ki nasiljem i mržnjom pokušavaju potkopati bratsku medjureligij­sku suradnju“.

VATIKAN — U Beču je napadač 2. novembra krenuo u ubilački napad, usmrtivši četire osobe i ranjivši već od 20, dokle je odgovornost preuzela Islamska država. Četire dana ranije, drugi mu­škarac ubio je tri osobe u crikvi u Nici, doga­djaj ki je francuski predsjednik Emmanuel Macron okarakterizirao kao „teroristički, islamistički na­pad“.

Papina audijencija prva u dvi miseci, bez vjernikov

Papina audijencija u srijedu, 4. novembra bila je prva u dvi miseci ka se je održala bez na­zočnosti vjernikov, zbog poja­čanih mjerov opreza zbog ko­ronavirusa. U svoji uvodni riči, Franjo je apelirao na ljude da „vrlo pažljivo“ pratu upute ke su u borbi protiv virusa done­s­li političari i zdravstvene vlasti.

Medjutim, 83-ljetni Papa go­tovo nikad u javnosti ne nosi masku. Nije ju nosio tijekom audijencije, ka se je održala u biblioteki Apoštolske palače.

Desetak svećenikov bilo je nazoči i sjedili su udaljeni je­d­ni od drugih.

(CroExpress)

Kategorije