OZALJ — Misec hrvatske knjige je tradicionalna nacionalna kulturna manifestacija posvećena hrvatskoj pisanoj riči; ima za cilj promicanje hrvatske knjige i čitanja, a okuplja knjižničare, književnike, nakladnike, kulturne djelatnike i brojne čitatelje.

Ogranak matice hrvatske u Ozlju, OŠ „Slava Raškaj“ Ozalj i Gradska knjižnica i čitaonica I.B. Ozalj u Misecu hrvatske knjige posvećuju dane na spomen prof. dr. Stjepka Težaka.

 

U skladu s temom, programi ki ćedu se odvijati u Knjižnici 11. i 14. novembra/studenoga (18.00) obiluju zanimljivosti, a nami­njeni su svim korisnikom Gradske knjižnice.

 

Stjepko Težak (* Požun kraj Ozlja, 22. julija/srpnja 1926. —    † Zagreb, 1. kolovoza/augusta 2006.), hrvatski jezikoslovac i au­tor mnogih knjig o jeziku. U svojem znanstvenom djelovanju bio je usmiren na područje dijalektologije (Ozaljski govor, Kajkav­sko-čakavsko razmedje, Dijalekt na radiju, televiziji i filmu), suvrimenoga hrvatskoga književnoga jezika (»Morfologija«, »Hrvat­ski naš svagdašnji«, »Hrvatski naš osebujni«, »Hrvatski naš (ne)zaboravljeni«) i metodike nastave jezika, književnosti i filma. Sa Stjepa­nom Babićem napisao je i poznatu »Pregled gramatike hrvatskogsrpskog jezika«. Autor je niza učbenikov i jezičnih priručnikov, sudjelovao je na stručni skūpi u zemlji i inozemstvu. Bio je urednik časopisa Modra lasta, priredio je brojna književna djela, uključujući »Šaljive narodne pripovijetke« (12 izdanja, 1963.- 1980.) i »Šaljive narodne priče« (1997., 2001.).               

 

(uredn.)