GRADIŠĆE/SLOVAČKA — Pred kratkim su otvorili novu prikgraničnu biciklističku stazu med Gradišćem i Slovačkom. Ov projekt su financirali dijelom iz EU-projekta »Servus Pontis«. Zastupniki gradišćanskih općin kao i slovački zastupniki iz Petržalke (Med brodi/Engerau) i Rosvara (Rusovce/Karlburg) su jako veseli, da je uspješno ostvarena ova inicijativa.

 

Kako je rekao dr. Harald Ladić, predsjednik Regionalnoga saveza Lajta-gaji (Leitha Auen) i gradišćanski partner u projektu „Finaliziranjem ovih mjerov stavili smo daljnji kamenčić u mozaiku u daljnjem razvijanju skupne regije Sjeverno Gradiš­će/Požun (Bratislava). Kako za turiste tako i za stanovničtvo u općina sami ova biciklistička staza nudi novu kvalitetu u ob­likovanju slobodnoga vrimena!“ Projekt »Servus Pontis« se sa­­da približava svojemu kraju, a partneri u projektu jur planiraju za budućnost i predvidjaju skupne aktivnosti i projekte.