U srijedu, 3. maja, u pros­torija Hrvatskoga centra u Beču održao se je »Razgovor u Centru« s Robertom Novakovićem. Razgovor je, tr­a­dicionalno, peljao Petar Ty­ran, a cijelu večer je na klavi­ru i vokalno pratila Corrina Neubauer, mlada učiteljica matematike i muzike na N­o­voj sridnjoj školi u južnogra­dišćanskoj Eberavi, ka je pjevala na hrvatskom i engleskom jeziku. Robert Novako­vić, pedagog, dugoljetni gl­u­mac i režiser (ujedno i osnivač) Kazališne grupe u No­voj Gori je takaj predstavio i svoj krimić »Elternabend«. 

BEČ — Prvi dio večeri, ka­ko i inače biva, odvio se u for­mi razgovora izmed domaćina i Novakovića. Tako se ponaj­već diskutiralo o hrvatskom i nimškom jeziku u škola u južnogradišćanskoj No­voj Gori (Neuberg), o mogućnosti i po­treba učenja jednoga ili dru­g­o­ga ali i općenito o školskom si­stemu u južnom Gradišću. Gost je naglasio kako je u dob njegovoga obrazovanja, osobito osnovnoškolskoga, bilo iznim­no teško učiti hrvatski jezik jer su roditelji svoju dicu poticali na učenje nimškoga jezika tr da je svako nastojanje za gaje­nje materinjega jezika predsta­v­ljalo izazov. Novaković je, po­znato je, kao školski djelatnik proveo u školi skoro 40 ljet, a u svojem krimiću je provukao upravo i tu temu. Tako je pre­ostali dio večeri bio posvećen Novakovićevom čitanju dijelov romana, razgovoru o istom i druženju prisutnih uz buffet. Knjiga je izdana prošlo ljeto, u nakladi Books on Demand-a, a radnja krimića je smješćena u južnom Gradišću u kom se dogadja ubojstvo ravnatelja mjesne os­novne škole. Tim je autor i simbolično izrazio kritiku školskoga sistema.

Novaković je kao autor napi­sao i nekoliko igrokazov za no­vogorsku pozornicu na hrvat­skom jeziku podupirajući tim i mlade glumce kim je gluma ujedno i svojevrsna škola jezika. 

Prošlo ljeto je u Novoj Gori predstavljena i dvojezična knji­ga »Novogorska lirika i već« u kojoj su sabrana djela Novogorcev ki su pisali ili još uvijek pišu na hrvatskom, nimškom ili oba jezika. Zbirka sadržava tekste i pjesme šest autorov, izmed ostaloga i Roberta Novakovića.

Razgovoru je prisustovao i načelnik Nove Gore Tome N­o­vosel ki je bečkoj publiki pre­d­sta­vio proizvode iz Nove Go­re „No­vogorski paket sredstav za uživanje“ ki stižu iz južnoga Gradiš­ća. Razgovor se odvio u suradnji s Hrvatskim kulturnim društvom Napredak.

(S. Pezerović)


Robert Novaković, vlad. savj. kot. nadzornik u m.

Strastven ognjogasac, komandant na kotarskoj i zemaljskoj razini Robert Novaković, aktivan je član u jačkarnom zboru, a u domaćem selu skoro nima funkcije, ku još nije ispunio — a pred svim je strastven glumac i nadaren režiser.

 • Prvi igrokaz koga je zavježbao s kazališnom grupom Nova Gora, je bio Nestroyjev »Raskinuti«.
 • 31. oktobra 2010. ljeta je Kazališna grupa Nove Gore svečevala 15. obljetnicu postojanja kao prijavljeno društvo.
 • Dakle sada imamo skoro 32 ljeta kazališnoga društva pod pe­ljanjem Roberta Novakovića. Ali povijest kazališnoga društva u Novoj Gori je starija, jur kih 47 ljet.
 • U prvi ljeti je novogorska kazališna grupa igrala kusiće Johanna Nestroyja na hrvatskom jeziku, dokle je Robert Novako­vić sam počeo pisati kusiće. 
 • Tako je na primjer produkcija »Sokova ost« (2010.), na šalan način tematizirala identitet Gradišćancev.
 • U 2011. ljetu Kazališna grupa Nova Gora je jur po drugi put dobila nagradu »Črljeno-zlata dašćica« u kategoriji najbolja pred­stava, i to za Nestroyjevu komediju »Raskinuti«. Uz ostalo je Co­ra Zölss iz Frakanave to ljeto nagradjena kao najbolja glumica. Odlikovana je za nje ulogu u kusiću »Dan« Ane Šoretić, ko je kazališna grupa Lučmana predstavila na nimškom jeziku. Zemlja Gradišće je dodilila ove nagrade za amatersko kazališće.
 • Za sezonu 2102. je Robert Novaković skupa s Tomom Novo­selom i svojim bratom Martinom Novakovićem izdjelao dvojezični, hrvatsko-nimški kusić o svadji talijanskoga farnika Don Camilla i komunističkoga načelnika Peppona. U kusiću su pre­djelali mnoge, iz knjig Giovannija Guareschija i filmov poznate elemente kao npr. da se Don Camillo pomina s Jezušem ili to, da komunistički načelnik Pepone dozvoli kršćenje novo rodjenoga sina. Ali kako je rekao Novaković, „posudio“ je već čega i od tri ili četire domaćih duhovnikov.
 • U ovom se je pokazala i uspješna suradnja s redateljem Jožefom Hartmannom, ki je ionako jur odlične komedijante u No­voj Gori još dodatno brusio, školovao i obrazovao u pogledu na još uspješniju glumu. Kod Hartmanna ne smi faliti buffo (kako i znamo jur iz njegovoga redateljskoga djelovanja s kazališnom grupom u Klimpuhu). U ovom kusiću u Novoj Gori je to bio sli­pac (Robert Novaković). To je komična figura, ka zapravo ni­ma veze s igrokazom, ali se stalno šeće po pozornici i uza nju.
 • U jesen 2013. ljeta je Kazališna grupa Nove Gore išla na tur­neju kroz Gradišće sa svojom produkcijom »Zgrabi me druže«. To je bila komedija zabludov zbog osumljenih špijunov.
 • U Novoj Gori su svetačno predstavili dvojezičnu knjigu »Novogorska lirika i već«. U njoj su sabrana djela Novogor­cev ki su pisali i ki još danas pišu liriku po hrvatsku, nimšku ili u obadvi jeziki (npr. Pepi Radostić i Elisabeta Saković,  Ida Boišić, Robert Novaković, Manuela Schmidt i Karl Knor).
 • Krajem prošloga 2016. ljeta je Ro­bert Novaković objavio svoj prvi krimić na nimškom jeziku, ali u hrvatskom du­hu s naslovom »Elternabend« (»Roditelj­ski sastanak«) — 240 str. izdavačka ku­ća BoD /Isbn: 9783741297304 12,50 E) — prvi njegov krimić na nimškom jeziku, ali u hrvatskom duhu.

(uredn.)

Kategorije

Slike