U Europi se rješenja ne moru nametati veli ministar Kovač o imigrantski kvota

U Europi se ne moru nametati rješenja ka ne bi uzela u obzir nacionalne specifičnosti, rekao je 6. maja u Pragu hrvatski ministar vanjskih i europskih poslov Miro Ko­vač, govoreći o planu Euro-komisije/EK o upeljanju obvezujućih kvotov za migrante. „Ne morete nametati rje­šenja a da ne uzmete u ob­zir nacionalne specifičnosti i osjetljivost nekih pitanj“, rekao je na konferenciji za novinare sa češkim kolegom Lubomirom Zaoralekom.

PRAG — Nametanje rješe­nja da nije u europskom duhu konsenzusa. Po Kovačevi riči, prijedlog EK mora se dobro razmotriti. „Ja ću se zalagati za to da se provede stvarna ras­prava“. EK predstavila je pro­šli tjedan prijedlog reforme z­a­jedničkoga europskoga sustava azila u kom se zadržava teme­lj­no načelo da je za razmatra­nje azila odgovorna ona zemlja čla­nica u ku je tražitelj azila pr­vo ušao, ali se upelja korektivni mehanizam ki treba osigurati pravedniju raspodjelu u slučaju kada se neka zemlja najde pod velikim migrantskim pritiskom. Ta korektivni meha­nizam aktivirat će se čim se ne­ka zemlja članica suoči s nera­z­mjerno vi­­sokim brojem zahtjevov za azil s obzirom na nje veličinu i g­o­spodarsku snagu. Čim broj tr­a­žiteljev azila prijedje 150 posto od referentne vridnosti (ka se odredjuje prema Bdp-u i broju stanovnikov), svi novi tražitelji azila bit ćedu pre­mješ­ćeni u druge zemlje članice Zemlje članice imat ćedu m­o­gućnost i nesudjelovanja u tom mehanizmu, ali ćedu u tom sl­u­čaju morati platiti doprinos solidarnosti od 250.000 € za svakoga tražitelja azila za ko­ga bi inače bila odgovorna, a ta pinez će ići zemlji ka primi to­ga migranta.

Češka i druge zemlje Više­gradske skupine — Slovačka, Madjarska i Poljska, odbacile su ideju o obvezujućim kvota, a pridružile su im se i Latvija i Estonija. Pred kritikami o ne­dostatku solidarnosti, te zemlje velu da izbiglice dobro zna­ju u ku zemlju želju ići i ne more ih se prisiliti na ostanak u nekoj drugoj.

(uredn.)