Svaki od nas ima poredicu iskustav i spoznanj s drugim spolom. Amerikanski znanstveniki su četire takove popularne mudrosti istražili i došli do kontrarnih rezultatov.
Prošireno je mišljenje mladih parov: Ako se ljubimo i razumimo, ćemo svakidanji žitak jur savladati. Ali rezultat istraživanja je, da partnerstvo na dugu ruku more funkcionirati samo, ako obadva partneri eficijentno suradjuju. Sposobnost, koordinirati svakidanje zadaće (kupovanje, čišćenje, pranje) je odlučujuća za harmonično partnerstvo.

Amerikanski vračitelji Paul Eastwick i Eli Finkel imaju za to ime, a to je sinkronizacija. Bitno je naime, kako dobro se jedan more prilagoditi na drugoga u pogledu na planiranje i organizaciju svakidanjega žitka. To znači, da nisu samo romantični večeri non plus ultra, nego da je čuda važnije vježbati se svakidašnjicu. Ako neki partner u pogledu na vrimenske plane i organizaciju jur pred hištvom ne more držati korak s drugim, onda to neće niti po piru/veselju biti moguće, veli študija Eastwick/ Finkel.
Prošireno je mišljenje: Dobro je, ako smo prema svim ljudem jednako ljubezni. Rezultat istraživanja je: U pogledu na ljubav i romantičnost človik neka bude itekako izbirljiv. Na partiju si neka dobro premislimo, s kim ćemo se shadjati. Ljudem, ki nas interesiraju moramo olakšati pristup, a drugim otežati ga.
Prošireno je mišljenje: Do priznanja se dojde na poslu. Rezultat istraživanja je: Ako za partnera imamo pohvalne riči, stvaramo tim dobru klimu u partnerstvu. Zabiti moramo onu tipičnu izjavu: „I prez uspjeha bi Ti bila sigurna moja ljubav.“ Vračiteljica Shelly Gable je izvidila, da se pari rijedje razajdu, ako svečuju i svoje uspjehe, i ne samo ako podupiraju jedan drugoga u čemerni časi. To znači, da na dobre visti partnera moramo reagirati pohvalom.
Prošireno je mišljenje: I falinge se neka artikuliraju: „Za svakoga drugoga imaš lazno, samo za mene ne. To moraš minjati.“ Rezultat istraživanja je: Nije dobro karati partnera. John Gottman, ki je utemeljio glasoviti laboratorij za istraživanje hištav, Love Lab, predlaže blag pristup: „U zadnjem vrimenu se ćutim sam/ sama. Ja bi rado već od tebe.“ Želje  moramo konkretizirati. Imati potriboće nije slabost, nego jakost, ar je poznamo i smo u stanju formulirati je. „Dost mi je kuhati za tebe, ti lijena para!“ moramo ada pretvoriti u: „Jur sam trudna od stalnoga kuhanja. Ja sam za to, da idemo jisti ili da ti neko vrime preuzameš tu zadaću.“

(Agnjica Schuster)

Kategorije