VUKOVAR - Madjarsku i Hrvatsku vežu diboke povijesne veze, a otvorenje Madjarskoga doma u Vukovaru pokazatelj je i koliko se RH brine o svoji manjina ke zasigurno i obogaćuju i većinski narod — rekao je u srijedu, 1. junija u Vukovaru pred­sjednik Hrvatskoga sabora Željko Reiner, dodavši kako je nedavnim, novim zakonom dodatno poboljšan položaj hrvatske manjine u Madjarskoj. Reiner je u Vukovaru bio nazočan otvo­renju Madjarskoga doma.

Objekt ima madjarsku sobu i muzej, etnokuhinju, u čemu je uz lokalne vlasti pomogla i madjarska država. U Vukovaru je 347 Madjarov prema poslidnjem popisu, a u RH 14.000.

„Svidočanstvo je to kako je Vukovar otvoren za sve ljude do­bre volje, i ufam se da ćemo uspiti izgraditi tako dobre odno­se sa svimi manjinami kakove imaju hrvatska i madjarska zajednica u Vukovaru“ rekao je vukovarski gradonačelnik Ivan Penava. „Hrvatsko-madjarski odnosi su od ’90-ih ljet bili vrlo dobri, a i Madjarska je bila od pomoći RH prilikom ulaska u EU“ rekao je predsjednik Nacionalne skupšćine Madjarske Lá­szlo Kovera, dodajući da ćedu, u vrime migrantske krize po­mu­ćene odnose nastojati popraviti i na bilateralnom susretu u četvrtak, 2. junija u Zagrebu.

(S. Butigan, GLAS SLAVONIJE)

Kategorije