Predsjedanje Republike Hr­vatske Euopskoj uniji je prigoda da se zemlja predstavi u čim boljem svitlu europ­skoj javnosti tr da se za europske teme senzibilizira do­maća javnost. Hrvatska će dati sve od sebe kako bi pokazala svoj kapacitet i viziju tijekom predsjedanja Vije­ćem EU-a i očekuje potporu svih prijateljskih zemalj, med ki­mi je svakako Austrija, izjavio je u srijedu, 1. januara u Beču predsjednik Hrvatskoga sabora Gordan Jandroko­vić. Šef hrvat­ske diplomacije Gr­lić Radman nazočio je u srijedu otkrivanju kravate na pročelju veleposlanstva RH u Beču, čim je simbolično o­bilježen početak hrvatskoga predsjedanja EU-om, a za­tim i Novoljetnomu koncertu Bečkih filharmoničarov.

BEČ — „Velika čast i zadovoljstvo je biti danas u Austriji u povodu hrvatskoga predsjedanja Vijećem Europske Uni­je“, rekao je novinarom Jan­droković ki je 31. decembra i 1. januara na poziv austrijskoga kolege Wolfganga Sobotke boravio u Beču s hižnom družicom kade je dopodne na Trgu herojev (Heldenplatz) razgledao austrijsku EU-izložbu pod vedrim nebom a je pak nazo­čio tradicionalnomu Novoljet­nomu koncertu Bečkih filharmoničarov u Musikvereinu.

Rekao je da se EU nalazi u zahtjevnom razdoblju, a klju­č­ni dva izazovi bit ćedu prora­čun, budžet za idućih sedam ljet i brexit. „Dat ćemo sve od sebe ka­ko bi pokazali da Hrvatska ima kapaciteta i vizije biti na čelu tako važne organi­zacije“, istaknuo je on dodavši kako očekuje „potporu svih zemalj, posebice prijateljskih dr­žav. Z­ato mi je drago da sam da­nas u Austriji“.

Hrvatska je preuzela 1. janu­ara o. lj. šestomisečno rotirajuće predsjedničtvo Vijećem Europske unije, šest i pol ljet potom kad je postala članicom EU-a. „To je za Hrvatsku vrlo važan dan, po u medjuvrimenu šest i pol ljet članstva i po du­goj bitki za punopravno član­stvo danas smo na čelu EU-a, ča je velika odgovornost“, re­kao je predsjednik Hrvatskoga sabora G. Jandroković (Hdz) p­o­tom kad je skupa sa Sobotkom razgledao izložbu na be­čkom Trgu ­herojev prigodom 25 ljet član­st­va Austrije u EU i u povodu hrvatskoga preuzimanja pred­sjedničtva. Pred­sjednik Austrijskoga parlame­n­ta Sobotka rekao je, da je za Austriju „H­r­vatska prijateljska i važna dr­žava ka je preuzela predsjeda­nje Vijećem EU“.

Podsjetio je da je Hrvatska u poslidnje vrime bila doma­ćin cijeloga reda medjunarodnih konferencijov i rekao kako to  jako dobro djela tr da je sve ča je poduzela i u interesu Austrije. „Mislim da je Hrvatska dobro pripravljena za predsje­danje Vijećem EU-a i veselim se nje predsjedanju u prvom poluljetu ovoga ljeta“, ocijenio je Wolfgang Sobotka.

„Obilježavamo početak prvoga predsjedanja Hrvatske Vijećem Europske Unije, a črljena kravata duga tri i pol me­t­ra postavljana na balkonu pročelja zgrade hrvatskoga veleposlanstva u Beču simbolična je, ali mislim da ćedu je svi uo­čiti“, rekao je novinarom u hrvat­skom veleposlan­stvu ministar vanj­skih i europskih poslov Gordan Grlić Radman.

„Kravata je pr­e­poznatljiva kao hrvatski brend i na ta način do­sta­jemo pozornost austrijskih gradja­nov“ rekao je. 

Postavljanje kravate uvod je u Novoljetni koncert Be­čkih filharmoničarov i velika je čast i ponos da su na njega pozvani hrvatski dužnosniki — ocije­nio je šef diplomacije ki je pra­tio koncert u zlatnoj dvorani Musikvereina na poziv svojega austrijskoga kolege po dužnosti Alexandera Schallenberga.

Austrija je bila jedna od pr­vih zemalj, ka je priznala ne­ovisnost Hrvatske i nastavila je kontinuirano pomagati u kasniji procesi, podsjetio je ministar Grlić Radman. „Au­strija je prije 25 ljet pristupila EU i danas u njoj imamo veli­koga prijatelja i veliku potpo­ru“, rekao je. Austrijskomu ko­legi zahvalio je na pozivu na koncert u povodu hrvatskoga predsjeda­nja Vijećem Europ­ske Unije rekavši da je to za Hrvatsku „povijesni trenutak“.

Njegov austrijski kolega iskazao je Hrvatskoj podršku i u tom procesu. „Austrija pod­upira hrvatsko predsjedanje Vijećem EU svom energijom sto posto, Hrvatska je po­uz­dana i znamo da će odraditi posao jako dobro“ naglasio je austrijski šef diplomacije Ale­xander Schallenberg.

Izrazio je zadovoljstvo ča je njegov hrvatski kolega u Beču na „prvi dan Novoga ljeta i prvi dan hrvatskoga predsjeda­nja Vijećem Europske Unije došao u Beč“ i podsjetio da pred Unijom stoju velike zadaće od donošenja proračuna, politike proširenja i susjedstva tr je ocijenio da je EU u Hrvatskoj u dobri ruka.

O bilateralni odnosi dvih zemalj Schallenberg je rekao „Ne postoji samo bliska povijesna povezanost izmed dvih držav nego i bliska ljudska po­vezanost“.

U Austriji živi oko 80.000 Hrvata, a prik 1,2 milijuni Au­strijancev provodi godišnji od­mor u Hrvatskoj, podsjetio je. Na pitanje Hrvatskih novin će li se ovo predsjedanje Hrvatske pozitivno izraziti i na gradišćanske Hrvate rekao je ministar Grlić Radman da ima Hrvatov i u susjedni zemlja Austrije i su ovo tolerantne ze­mlje i da je uvjeren u dobru na­mjeru ovih zemalj.

„To su bliske ljudske veze, a bilježimo i jako dobru gospodarsku suradnju. Austrija je u Hrvatskoj po ulaganji broj je­dan, a glede bilateralnih odno­sev morem reći da ne moru bi­ti bolji“, zaključio je austrijski ministar Schallenberg.

Ministar G. Grlić Radman sm­atra da će Hrvatska svojim predsjedanjem pokazati „poli­tičku vjerodostojnost Hrvat­ske, hrvatske vlade i svih nje institucijov, dužnosnikov, po­sebice ministarstva vanjskih po­slov kao koordinatora i nositelja svih aktivnosti".

„Pred nami je velik posao i velik zadatak i moramo na naj­bolji mogući način odraditi po­sao u interesu svih članic EU, prije svega na uredjenju odno­sa Unije i Ujedinjenoga Kra­ljevstva", rekao je. Izazov je i  većljetni financijski okvir, ča je „dosta kompleksno jer postoju različiti pristupi zemalj članica“ smatra hrvatski šef diplomacije.

(uredn.)

Kategorije