Otvoreni obliki podučavanja vjeronauka u jednorazredni škola — Nova kultura učnje u podučavanju. Upotribljavanje „škrabljov s materijalom za podučavanje“ pri podučavanju vjeronauka. 

 

DOLNJA PULJA — U većjezičnoj radnoj zajednici (hrvatski, nimški i ugarski) su većjezični vjeroučitelji i vjeroučiteljice, u Domu sv. Štefana u Gornjoj Pulji imali mogućnost  da si napravu trojezične škrablje s materijalom za podučavanje.

Pozvani su bili od Instituta za vjerskopedagošku naobrazbu od Pedagoške visoke škole Gradišće. Izabrali su si tematiku iz Staroga zakona i to Jakova. Bile su nazoči i literarne učiteljice, ke su se odlučile za  tematiku o vodi.

 

Heike Dzikowski-Penk i Margit Rosenberger su kratko predstavile škrablje i materijal za podučavanje i kako se moru upotribiti u podučavanju. Dale su i impulze o diferenciranju u podučavanju u jednorazredni škola. Zato kad su dvojezične škole većinom jednorazredne, su učitelji i učiteljice rado primile ovu ponudu. Hrvatski tekst je priredila vjeroučiteljica dipl. ped. Heli Buranić, a ugarskoga bivša direktorica undanske osnovne škole Marija Huljev Fülöp.

(h.b.)